Tilastokeskus.fi

Aineistokuvaus
Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt
Sisältökuvaus
Tilastokeskuksessa on muodostettu tutkimuskäyttöön linkitetty työntekijä-työnantaja-aineisto(Finnish Longitudinal Employer-Employee Data FLEED). FLEED-otosaineisto on 1/3 satunnaisotos15-70-vuotiaista Suomessa 1988-2010 asuneista henkilöistä (pl. Ahvenanmaa). Aineistossa onvuosittain noin 1 200 000 henkilöä. Otoksen henkilöitä on seurattu yli ajan eli henkilöstä on tietojaon kaikilta niiltä vuosilta, jolloin otoshenkilö on elossa, 15-70-vuotias ja asuu Suomessa. FLEED-otosaineisto sisältää tietoja henkilöiden perusominaisuuksista, perheestä, asumisesta, työsuhteista,työttömyysjaksoista, tuloista ja koulutuksesta. Tietoihin on lisätty työnantajan yritystunniste sekätyöpaikan toimipaikkatunniste. Lisäksi mukana on puolisotunniste. Vuodesta 2004 alkaen tietosisältöon hieman aikaisempaa suppeampi. Henkilötiedot linkittyvät vuoden lopun työsuhteen perusteella eriyritysaineistoihin, mm. tilinpäätöspaneeliin. Kaikki linkkausmuuttujat on suojattu tutkijapalveluidenkoodilla. Tiedot vastaavat ns. vaikuttavuusaineiston tietosisältöä, mutta tietoja on rajattu ja karkeistettutietosuojan vuoksi. Aineistosta on olemassa myös kokonaisaineisto, jota ei kuitenkaan tietosuojasyistäluovuteta tutkimuskäyttöön. TVM = Henkilön vuoden viim. viikon työsuhde. ATV = Henkilön vuoden pisin työsuhde VPTS = Henkilön viimeinen päättynyt työsuhde VPT = Henkilön viimeisin vuoden aikana päättynyt työttömyysjakso VPS =Henkilön viimeisen vuoden aikana päättynyt sijoitus VPK = Henkilön viimeisen vuoden aikana päättynyt koulutusjakso Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: [email protected].
Kohdejoukko
Lähdeaineisto
Tulostusaika
Muuttujia
Muuttujaluettelo
Tekninen nimi
Muuttujan nimi
Tekninen nimi
Muuttujan nimi
Tekninen nimi
Muuttujan nimi
Tekninen nimi
Muuttujan nimi
Muuttujan nimi
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Tilastovuosi on se kalenterivuosi, jota tilasto koskee.
Muuttujan nimi
Suojattu TK:n henkilönumero
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Muuttujan nimi
Suojattu avo- tai aviopuolison hnro
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Suojattu avo- tai aviopuolison henkilönumero.
Muuttujan nimi
Suojattu henkilötunnus
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Muuttujan nimi
Suojattu välimerkitön henkilötunnus
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Suojattu välimerkitön henkilötunnus.
Muuttujan nimi
Suojattu yritystunnus (TVM=vuoden viim. viikon työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Suojattu yritystunnus (TVM). TVM-käsite = vuoden viim. viikon työsuhde.
Muuttujan nimi
Suojattu yritystunnus (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Suojattu yritystunnus (ATV). Vuosilta 1989-2004. ATV-käsite = vuoden pisin työsuhde.
Muuttujan nimi
Suojattu kuntien/kuntayhtymien jäsenyhteisötunnus tai valtion
virastotunnus

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Suojattu kuntien/kuntayhtymien jäsenyhteisötunnus tai valtion virastotunnus.
Muuttujan nimi
Suojattu toimipaikan tunnus (TVM=vuoden viim.viikon työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Suojattu toimipaikan tunnus (TVM=vuoden viim.viikon työsuhde).
Muuttujan nimi
Suojattu toimipaikkatunnus (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Suojattu toimipaikan tunnus (ATV=vuoden pisin työsuhde).
Muuttujan nimi
Sukupuoli
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön sukupuoli vuoden lopussa. 1 = mies 2 = nainen Muodostamissääntö
Muuttujan nimi
Henkilon ikä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön ikä: ilmoitettu täysinä vuosina vuoden viimeisenä päivänä.
Muuttujan nimi
Kansalaisuustunnus
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansalaisena olemista. Yleensä kansalaisuus saadaansyntyessä, mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa toiseen maahan asumaan. Henkilöllä voi olla myösuseamman maan kansalaisuus (kansalaisuuslaki 2003/359 ja kansalaisuusasetus 1985/699). Jos henkilölläon kahden maan kansalaisuus, joista toinen on Suomen, hän on tilastoissa Suomen kansalaisena. JosSuomessa asuvalla ulkomaan kansalaisella on useita ulkomaiden kansalaisuuksia, hän on rekisterissä jatilastoissa sen maan kansalaisena, jonka passilla hän on maahan tullut. 1 = Suomi 2 = muu Muodostamissääntö
Muuttujan nimi
Äidinkieli
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Väestötilastossa kielijako perustuu väestötietojärjestelmästä saatuihin tietoihin henkilön äidinkielestä.
Samalla kun vanhemmat ilmoittavat syntyneelle lapselle rekisteriin nimen, he ilmoittavat lapsen kielen.
Kieli säilyy rekisterissa, ellei sitä erikseen muuteta. fi = suomi sv = ruotsi 9 = muu Muodostamissääntö
Muuttujan nimi
Asuinkunnan kuntaryhmä vuoden 2010 aluejaolla
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Tilastollinen kuntaryhmitys on Tilastokeskuksessa kehitetty kaupunkimaisuuden kuvaaja, joka onollut käytössä vuodesta 1989 lähtien. Se jakaa kunnat taajamaväestön osuuden ja suurimman taajamanväkiluvun perusteella kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. 1 = kaupunkimaiset kunnat 2 = taajaan asutut 3 = maaseutumaiset Muodostamissääntö
1 = kaupunkimaiset kunnat 2 = taajaan asutut 3 = maaseutumaiset Muuttujan nimi
Maakunta vuoden 2010 aluejaolla
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Maakunta vuoden 2010 aluejaolla. 01 Uusimaa 20 Itä-Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme 08 Kymenlaakso 09 Etelä-Karjala 10 Etelä-Savo 11 Pohjois-Savo 12 Pohjois-Karjala 13 Keski-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa 15 Pohjanmaa 16 Keski-Pohjanmaa 17 Pohjois-Pohjanmaa 18 Kainuu 19 Lappi 21 Ahvenanmaa - Åland Muuttujan nimi
Suuralue vuoden 2010 aluejaolla
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Suuralue vuoden 2010 aluejaolla. 1 = Etelä-Suomi 2 = Länsi-Suomi 3 = Itä- Suomi 4 = Pohjois-Suomi 5 = Ahvenanmaa Muodostamissääntö
1 = Etelä-Suomi 2 = Länsi- 3 = Itä- 4 = Pohjois- 5 = Ahvenanmaa Muuttujan nimi
Asuinkunnan kuntaryhmä (vuosi + 1:n aluejaolla)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asuinkunnan kuntaryhmä (vuosi + 1:n aluejaolla). 1 = kaupunkimaiset kunnat 2 = taajaan asutut 3 = maaseutumaiset Muodostamissääntö
1 = kaupunkimaiset kunnat 2 = taajaan asutut 3 = maaseutumaiset Muuttujan nimi
Asuinkunnan lääni (vuosi + 1:n aluejaolla)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Tietoja vuosilta 1994-2008. Asuinkunnan lääni (vuosi + 1:n aluejako). Läänit ovat valtion aluehallintoyksiköitä. Läänissä on yleisenä hallintoviranomaisena ja erikseensäädettävien muiden tehtävien hoitamista varten lääninhallitus. Läänien määrä väheni 1.9.1997 alkaen kuuteen. Läänijaosta säädetään tammikuussa 1997 annetussalääninhallituslaissa 1997/22. Läänit lakkautettu 31.12.2009. 1997-2008 1 Etelä-Suomi 2 Länsi-Suomi 3 Itä-Suomi 4 Oulu 5 Lappi 6 Ahvenanmaa 1994-1996 01 Uudenmaan lääni 02 Turun ja Porin lääni 04 Hämeen lääni 05 Kymen lääni 06 Mikkelin lääni 07 Pohjois-Karjalan lääni 08 Kuopion lääni 09 Keski-Suomen lääni 10 Vaasan lääni 11 Oulun lääni 12 Lapin lääni 13 Ahvenanmaan maakunta Muuttujan nimi
Asuinkunnan maakunta (vuosi + 1:n aluejaolla)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asuinkunnan maakunta (vuosi + 1:n aluejaolla). Tietoja vuodesta 1994- 01 Uusimaa 20 Itä-Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme 08 Kymenlaakso 09 Etelä-Karjala 10 Etelä-Savo 11 Pohjois-Savo 12 Pohjois-Karjala 13 Keski-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa 15 Pohjanmaa 16 Keski-Pohjanmaa 17 Pohjois-Pohjanmaa 18 Kainuu 19 Lappi 21 Ahvenanmaa - Åland Muuttujan nimi
Suuralue (vuosi + 1 aluejaolla)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Suuralue (vuosi + 1 aluejaolla). 1 = Etelä-Suomi 2 = Länsi-Suomi 3 = Itä-Suomi 4 = Pohjois-Suomi 5 = Ahvenanmaa Muodostamissääntö
1 = Etelä-Suomi 2 = Länsi- 3 = Itä- 4 = Pohjois- 5 = Ahvenanmaa Muuttujan nimi
Seutukunta vuoden 2010 luokituksen mukaan
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Seutukunta vuoden 2010 luokituksen mukaan. 1 = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 2 = Turun seutukunta 3 = Tampereen stk 4 = Oulun stk blank = muu Muodostamissääntö
1 = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 2 = Turun seutukunta 3 = Tampereen stk 4 = Oulun stk blank = muu Muuttujan nimi
Seutukunta
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Seutukunta. 1 = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 2 = Turun seutukunta 3 = Tampereen stk 4 = Oulun stk blank = muu Muodostamissääntö
1 = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 2 = Turun seutukunta 3 = Tampereen stk 4 = Oulun stk blank = muu Muuttujan nimi
Omistajatyyppi (TVM=vuoden viim. viikon työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön vuoden lopun (TVM-työsuhteen) yrityksen omistajatyyppi. Arvoalue: 1-6. 1 = Yksityinen kotimainen 2 = Valtio 3 = Kunta 4 = Ahvenanmaan maakunta 5 = Ulkomaalaisomisteinen 6 = Muu omistajatyyppi, tuntematon BL = Henkilö ei työllinen Muodostamissääntö
1 = Yksityinen kotimainen 2 = Valtio 3 = Kunta 4 = Ahvenanmaan maakunta 5 = Ulkomaalaisomisteinen 6 = Muu omistajatyyppi, tuntematon BL = Henkilö ei työllinen Muuttujan nimi
Oikeudellinen muoto (TVM=vuoden viim.viikon työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön vuoden lopun (TVM-työpaikan) yrityksen oikeudellinen muoto. 11 = Luonnollinen henkilö 12 = Kuolinpesä, perikunta 13 = Verotusyhtymä 14 = Avoin yhtiö 15 = Konkurssipesä 21 = Kommandiittiyhtiö 22 = Laivanisännistö (ei osakeyhtiö) 31 = Osakeyhtiö 32 = Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 = Säästöpankki 34 = Eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa 35 = Asunto-osakeyhtiö 41 = Osuuskunta 51 = Säätiö, rahasto 52 = Aatteellinen yhdistys 53 = Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö 54 = Taloudellinen yhdistys 61 = Julkinen viranomainen 62 = Julkinen liikelaitos 63 = Julkisoikeudellinen yhteisö 71 = Valtionkirkko 72 = Muu uskonnollinen yhteisö 90 = Muu oikeudellinen muoto, tuntematon BL = Henkilö ei työllinen Muodostamissääntö
11 = Luonnollinen henkilö 12 = Kuolinpesä, perikunta 13 = Verotusyhtymä 14 = Avoin yhtiö 15 = Konkurssipesä 21 = Kommandiittiyhtiö 22 = Laivanisännistö (ei osakeyhtiö) 31 = Osakeyhtiö 32 = Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 = Säästöpankki 34 = Eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa 35 = Asunto-osakeyhtiö 41 = Osuuskunta 51 = Säätiö, rahasto 52 = Aatteellinen yhdistys 53 = Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö 54 = Taloudellinen yhdistys 61 = Julkinen viranomainen 62 = Julkinen liikelaitos 63 = Julkisoikeudellinen yhteisö 71 = Valtionkirkko 72 = Muu uskonnollinen yhteisö 90 = Muu oikeudellinen muoto, tuntematon BL = Henkilö ei työllinen Muuttujan nimi
Omistajatyyppi (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön vuoden pisimmän ATV-työsuhteen yrityksen omistajatyyppi. Tietoa vuosilta 1988-2004. 1996-2004 1 =Yksityinen kotimainen 2 = Valtio 3 = Kunta 4 = Ahvenanmaan maakunta 5 = Ulkomaalaisomisteinen 6 = Muu omistajatyyppi, tuntematon BL = Henkilö ei työllinen 1988-1995 1=Yksityinen kotimainen 2=Valtio 3=Kunta 4=Kuntainliitto 6=Ulkomaalaisten osuus yli 20 %, enintään 50 % 7=Ulkomaalaisten osuus yli 50 % 9=Muu omistajatyyppi BL=Henkilö ei työllinen Muodostamissääntö
1 =Yksityinen kotimainen 2 = Valtio 3 = Kunta 4 = Ahvenanmaan maakunta 5 = Ulkomaalaisomisteinen 6 = Muu omistajatyyppi, tuntematon BL = Henkilö ei työllinen Muuttujan nimi
Oikeudellinen muoto (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön pisimmän työsuhteen (ATV-työpaikan) yrityksen oikeudellinen muoto. Tietoja vuosilta1988-2004. Arvoalue: 11-90. 11 = Luonnollinen henkilö 12 = Kuolinpesä, perikunta 13 = Verotusyhtymä 14 = Avoin yhtiö 15 = Konkurssipesä 21 = Kommandiittiyhtiö 22 = Laivanisännistö (ei osakeyhtiö) 31 = Osakeyhtiö 32 = Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 = Säästöpankki 34 = Eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa 35 = Asunto-osakeyhtiö 41 = Osuuskunta 51 = Säätiö, rahasto 52 = Aatteellinen yhdistys 53 = Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö 54 = Taloudellinen yhdistys 61 = Julkinen viranomainen 62 = Julkinen liikelaitos 63 = Julkisoikeudellinen yhteisö 71 = Valtionkirkko 72 = Muu uskonnollinen yhteisö 90 = Muu oikeudellinen muoto, tuntematon BL = Henkilö ei työllinen Muodostamissääntö
11 = Luonnollinen henkilö 12 = Kuolinpesä, perikunta 13 = Verotusyhtymä 14 = Avoin yhtiö 15 = Konkurssipesä 21 = Kommandiittiyhtiö 22 = Laivanisännistö (ei osakeyhtiö) 31 = Osakeyhtiö 32 = Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 = Säästöpankki 34 = Eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa 35 = Asunto-osakeyhtiö 41 = Osuuskunta 51 = Säätiö, rahasto 52 = Aatteellinen yhdistys 53 = Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö 54 = Taloudellinen yhdistys 61 = Julkinen viranomainen 62 = Julkinen liikelaitos 63 = Julkisoikeudellinen yhteisö 71 = Valtionkirkko 72 = Muu uskonnollinen yhteisö 90 = Muu oikeudellinen muoto, tuntematon BL = Henkilö ei työllinen Muuttujan nimi
Toimiala (TVM=vuoden viim.viikon työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
TVM-työnantajan toimiala, uusin luokitus, 2-nrotaso. Henkilön tvm-käsitteen mukaisen työsuhteen toimiala eli vuoden lopussa työllisenä olevienpäätyösuhteen toimiala. Toimialaluokitus on muuttunut vuosien varrella. Käytössä seuraavat luokitukset: toimiala_1_08_s (TOL2008) vuodesta 2007 lähtien toimiala_1_02_s (TOL2002) vuodet 2001-2006 toimiala_1_00_s (TOL95, toinen tarkistettu painos) vuodet 1998-2000 toimiala_1_95_s (TOL95) vuodet 1993-1997 toimiala_1_88_s (TOL88) vuodet 1987-1992 Toimialaluokitus TOL95 on ollut käytössä vuosina 1993 - 2000.
Mittausmenetelmän kuvaus
Vuonna 1998 luokitukseen lisättiin uusi luokka sähkön tuotantoon ja jakeluun (Sähkön myynti javälitystoiminta, koodi 40140). Lisäksi joidenkin luokkien määritelmiin tehtiin pieniä lisäyksiä jakorjauksia. Muuten nänä luokitukset ovat identtisiä. Muuttujan nimi
Toimiala (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kuvaa henkilön pisimmän työsuhteen toimialaa niillä, jotka on päätelty työllisiksi ATV-käsitteen mukaan(2-nrotaso). Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Toimipaikan liikevaihto toimipaikkarekisterissä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toimipaikan liikevaihto toimipaikkarekisterissä.
Muuttujan nimi
Toimipaikan henkilöstö toimipaikkarekisterissä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toimipaikan henkilöstö toimipaikkarekisterissä, 10 luokkaa. 1 = 0-4 2 = 5-9 3 = 10-19 4 = 20-49 5 = 50-99 6 = 100-199 7 = 200-499 8 = 500-999 9 = 1000-1999 10 = 2000- Muuttujan nimi
Asuntokunnan koko
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asunnossa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuvien henkilöiden lukumäärä. 1 = 1 henkilö 2 = 2 henkilöä 3 = 3 henkilöä 4 = 4 henkilöä 5 = 5 henkilöä 6 = 6 henkilöä 7 = 7 henkilöä 8 = 8 henkilöä 9 = 9+ henkilöä Mittausmenetelmän kuvaus
Niiden henkilöiden summa, joilla on sama kotipaikkatunnus (RNRO+HUONNRO+VUOSI=tilastovuosi).
Muuttujan nimi
Asumismuoto
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asumismuoto muuttujan avulla rajataan asuntokunnat. 0 = ei vakinaisesti asuttu 1 = vakinaisesti asuttu Muodostamissääntö
Tieto viety asunto_vuosi tauluun vuodesta 1987. Huom. vuosina 1990, 1991, 1994 ja 1999 Asunto_vuosi-taulun tiedot poikkeavat hieman jo julkaistuista. Tehty muuttujan kolo avulla. Käytettävä rajausta asmu =1, kun haetaan/päätellään tietoja asuntokunnille tai henkilöille. 0 = ei vakinaisesti asuttu 1 = vakinaisesti asuttu Muuttujan nimi
Asuntokuntarakenne
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asuntokuntarakenne. Tieto on tuotettu vuodesta 1990. Luokitus on muuttunut vuodesta 2006. Luokitus 2006 alkaen: 0 = laitosväestö ja yli 25 hengen asuntokunnat 1 = 1 perhe, ei muita 2 = 1 perhe ja muita 3 = 2 perhettä, ei lisäksi muita 4 = 2 perhettä, lisäksi muita 5 = vähintään 3 perhettä, ei lisäksi muita 6 = vähintään 3 perhettä, lisäksi muita 7 = ei perhettä, asuntokunnan koko = 1 8 = ei perhettä, asuntokunnan koko = 2, joilla sama sukupuoli 9 = ei perhettä, asuntokunnan koko = 2, joilla eri sukupuoli 10 = ei perhettä, asuntokunnan koko > 2, kaikilla sama sukupuoli 11 = ei perhettä, asuntokunnan koko > 2, joilla eri sukupuoli null = ei perheitä Luokitus vuoteen 2005: 1 = 1 perhe ja ei muita 2 = 1 perhe ja muita 3 = 2 + perhettä ja ei muita 4 = 2 + perhettä ja muita 5 = ei perhettä, 1 henkilö 6 = ei perhettä, 2 henkilöä samaa sukupuolta 7 = ei perhettä, 2 henkilöä eri sukupuolta 8 = ei perhettä, väh. kolme henkilä samaa sukupuolta 9 = ei perhettä vähintään 3 henkilöä, kaikki eivät samaa sukupuolta null = ei perheitä Muodostamissääntö
Huom. vuosina 1990, 1991, 1994 ja 1999 Asunto_vuosi-taulun tiedot poikkeavat hieman jo julkaistuista. Luokitus 2006 alkaen: 0 = laitosväestö ja yli 25 hengen asuntokunnat 1 = 1 perhe, ei muita 2 = 1 perhe ja muita 3 = 2 perhettä, ei lisäksi muita 4 = 2 perhettä, lisäksi muita 5 = vähintään 3 perhettä, ei lisäksi muita 6 = vähintään 3 perhettä, lisäksi muita 7 = ei perhettä, asuntokunnan koko = 1 8 = ei perhettä, asuntokunnan koko = 2, joilla sama sukupuoli 9 = ei perhettä, asuntokunnan koko = 2, joilla eri sukupuoli 10 = ei perhettä, asuntokunnan koko > 2, kaikilla sama sukupuoli 11 = ei perhettä, asuntokunnan koko > 2, joilla eri sukupuoli Luokitus vuoteen 2005: 1 = 1 perhe ja ei muita 2 = 1 perhe ja muita 3 = 2 + perhettä ja ei muita 4 = 2 + perhettä ja muita 5 = ei perhettä, 1 henkilö 6 = ei perhettä, 2 henkilöä samaa sukupuolta 7 = ei perhettä, 2 henkilöä eri sukupuolta 8 = ei perhettä, väh. kolme henkilä samaa sukupuolta 9 = ei perhettä vähintään 3 henkilöä, kaikki eivät samaa sukupuolta null = ei asukkaita Muuttujan nimi
Asumisväljyys
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asumisväljyysluokitus: 1 = tilavasti asuva: 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme asuinhuonetta enemmänkuin asuntokunnan henkilömäärä (keittiötä ei lueta huonelukuun) 2 = normaali: asuntokunnat, jotka eivät kuulu em. luokkiin. 3 = ahtaasti asuva: enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti (keittiötä ei lueta huonelukuun) 4 = Tuntematon, asuntokunnan huoneluku tuntematon. null = Ei vakinaisia asukkaita. Keittiötä ei ole luettu mukaan huonelukuun vuodesta 1989 lähtien.
Mittausmenetelmän kuvaus
1 = Tilava, asuntokunnan koko alle 6 ja huoneluku ilman keittiötä vähintään 3 suurempi kuinhenkilöluku. 6 henkilöä tai enemmän eivät voi asua väljästi. 2 = Normaali, asunnon huoneluku ei pienempi kuin henkilöluku, muttei myöskään yli 3 suurempi josasuntokunnan koko on alle 6. Vähintään 6 henkilön asuntokunta asuu aina normaalisti jos huoneluku onyhtä suuri tai suurempi kuin henkilöluku. 3 = Ahdas, asuntokunnan huoneluku pienempi kuin henkilöluku, yksinasuva ei voi asua ahtaasti. 4 = Tuntematon, asuntokunnan huoneluku tuntematon. null = Ei vakinaisia asukkaita. Tieto on viety asunto_vuosi tauluun vuodesta 1987. Huom. vuosina 1990, 1991, 1994 ja 1999Asunto_vuosi-taulun tiedot poikkeavat hieman jo julkaistuista.
Muodostamissääntö
Asunto_vuosi.asva saa arvon 1 (tilava) kun - Asunto_vuosi.asmu = 1 ja - Asunto_vuosi.vuosi = tilastovuosi ja - Asunto_vuosi.akoko välillä 1-5 ja - Asunto_vuosi.akoko + 2 = Asunto.hulu ja Asunto.hulu ei null - Asunto_vuosi.rnro = Asunto.rnro ja Asunto_vuosi.huonnro = Asunto.huonnro Asunto_vuosi.asva saa arvon 3 (ahdas) kun - Asunto_vuosi.asmu = 1 ja - Asunto_vuosi.vuosi = tilastovuosi ja - Asunto_vuosi.akoko = Asunto.hulu ja Asunto.hulu ei null ja - Asunto_vuosi.rnro = Asunto.rnro ja Asunto_vuosi.huonnro = Asunto.huonnro Asunto_vuosi.asva saa arvon 2 (normaali) kun - Asunto_vuosi.asmu = 1ja - Asunto_vuosi.vuosi = tilastovuosi ja - Asunto_vuosi.asva ei 1 eikä 3 tai on null ja Asunto.hulu ei null - Asunto_vuosi.rnro = Asunto.rnro ja Asunto_vuosi.huonnro = Asunto.huonnro ja Asunto_vuosi.asva saa arvon 4 (tuntematon) kun - Asunto_vuosi.Asmu = 1 ja - Asunto_vuosi.vuosi = tilastovuosi ja - Asunto.hulu = null ja - Asunto_vuosi.rnro = Asunto.rnro ja Asunto_vuosi.huonnro = Asunto.huonnro Muuttujan nimi
Autojen lkm asuntokunnassa
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asuntokunnille summataan asuntokunnan (ensisijaisesti auton haltija ja jollei haltijalla ole hetua niinauton omistaja) hallinnassa olevat autot. Tieto vuosilta 1994-1996, 1998 ja 2000-.
Mittausmenetelmän kuvaus
ajoneuvot_taulusta. Huom. Ennen vuotta 2005 Asunto_vuosi-taulun tiedot poikkeavat hieman jo aiemminjulkaistuista tiedoista. Poiminta ajoneuvokannasta Ajoneuvot-tauluun. Ajoneuvokannassa on tietoajoneuvon haltijasta ja omistajasta. Jos haltija omistaa ajoneuvon, niin haltijan tietoja ei ole erikseen merkitty ja silloin merkitään haltijan tietoihin omistajan tiedot. Varmistetaan, että haltijan tunnus on hetu-muotoinen. Muuttujista otetaan siis mukaan aineistoon ajlaji ja haltun.
Muodostamissääntö
ajlaji 2005, 2006: 2 = kuorma-auto 3 = erikoisauto 4 = pakettiauto 5 = henkilöauto ajlaji 2007-: 01 = henkilöauto 02 = pakettiauto 03 = kuorma-auto 05 = erikoisauto Muuttujan nimi
Hallintaperuste
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asunnon hallintaperuste, 1-2 omistusasunnot, 3-5 vuokra-asunnot, 6- muut. Hallintaperuste onpääsääntöisesti päätelty vakinaisesti asutuille asunnoille eli asuntokunnille. Koko asuntokannan osaltatyhjät asunnot menevät arava-asuntoja lukuunottamatta yleisesti luokkaan 9 (Tuntematon hallintaperuste).
1998- 1 Omistaa talon 2 Omistaa asunnon osakkeet 3 Aravavuokra-asunto 4 Korkotukivuokra-asunto 5 Muu vuokra-asunto 6 Asumisoikeusasunnot 7 Muu hallintaperuste (sukulaisuus ym.) 9 Tuntematon 1988-1997 1 omistaa talon 2 omistaa osakkeet 3 työ- tai virkasuhdeasunto 4 vuokra-asunto 5 muu hallintaperuste 6 asumisoikeusasunto 7 hallintaperuste tuntematon 9 tuntematon Mittausmenetelmän kuvaus
Rajoitukista vapautuneet arava/korkotukivuokra-asunnot on saatavissa vuodosina 2005-2008Rakennus_vuosi.astyyppin tiedon avulla. Päättelyn voi tehdä monella tavalla, mutta omistusasunnotkannattaa pitää entisellään (oikein). Tässä on yksi tapa tehdä muunnos, jolloin hape on vertailukelp. 2009 kanssa (ks. altika/asuntokanta1105): if vuosi in (2005,2006,2007,2008) and asmu='1' and hape='3' and (astyyppi='3' or astyyppi='4') thenhape='5'; if vuosi in (2005,2006,2007,2008) and asmu='1' and hape='4' and (astyyppi='3' or astyyppi='4') thenhape='5'; if vuosi in (2005,2006,2007,2008) and asmu='0' and hape='3' and (astyyppi='3' or astyyppi='4') thenhape='9'; if vuosi in (2005,2006,2007,2008) and asmu='0' and hape='4' and (astyyppi='3' or astyyppi='4') thenhape='9'; Muodostamissääntö
Tiedot/data on viety asunto_vuosi tauluun vuodesta 1987. Huom. Ennen vuotta 2005 Asunto_vuosi-taulun tiedot poikkeavat hieman jo aiemmin julkaistuista. Ks. Asunto_vuosi-taulun metatiedot. Hallintaperuste on pääsääntöisesti päätelty vakinaisesti asutuille asunnoille eli asuntokunnille. Kokoasuntokannan osalta tyhjät asunnot menevät arava-asuntoja lukuunottamatta yleisesti luokkaan 9(Tuntematon hallintaperuste). Tietopalvelussa kannattaa yleensä yhdistää luokat 1-2 Omistusasunnot ja3-4 Arava- ja korkotuetut vuokra-asunnot. koodi nimike 1 Omistaa talon 2 Omistaa asunnon osakkeet 3 Aravavuokra-asunto 4 Korkotukivuokra-asunto 5 Muu vuokra-asunto 6 Asumisoikeusasunnot 7 Muu hallintaperuste (sukulaisuus ym.) 9 Tuntematon Eri tiedostoissa (koonti, he_tietovarasto) luokitus voi vaihdella. Ks. muutoksia päättelyissä/päivityksissä alempaa luvussa MUUTOKSET (tuoreimmat muutokset 2009,2005, 1998). Tietovarastossa omistus/vuokra -asunnot päätellään seuraavalla tavalla: Omistusasunnot -> vuosina 1987 -alkaen, hape -koodit 1-2 Vuokra-asunnot -> vuosina 1987 -alkaen, hape -koodit 3-5 Muu/tuntematon -> vuosina 1987 - 1992, hape -koodit 6-9, null/bl vuosina 1993 -alkaen, hape -koodi 6 =asumisoikeusasunto vuosina 1993 -alkaen, hape -koodit 7-9,null/bl=muu/tunt. Tietovarastossa omistus/ARAVA/vapaarah.vuokra -asunnot päätellään seuraavalla tavalla, saatavanavuodesta 1998-> koodit 3-6 tarkoittavat eri asioita vuosina 1987-1997: Omistusasunnot -> vuosina 1987 -alkaen, hape -koodit 1-2 Vuokra-asunnot -> vuosina 1987 - 1997, hape -koodit 3-5 Vapaarah.vuokra -> vuosina 1998 -alkaen, hape -koodi 5 Arava- ja korkotukivuokra -> 1998 -alkaen, hape -koodit 3,4 Muu/tuntematon -> vuosina 1987 - 1997, hape -koodit 6-9, null/bl vuosina 1998 -alkaen, hape -koodi 6 =asumisoikeusasunto vuosina 1998 -alkaen, hape -koodit 7-9,null/bl=muu/tunt. Rajoitukista vapautuneet arava/korkotukivuokra-asunnot on saatavissa vuodosina 2005-2008Rakennus_vuosi.astyyppin tiedon avulla. ks. muodostussääntö. Vuodesta 2009 alkaen rajoitukistavapautuneet on huomioitu hape-koodissa. Tietovarastossa til.vuodesta 1998 alkaen käytetty luokitus on seuraava (luokitusta käytetty pääsääntöisestivuodesta 1998 alkaen): 1=omistaa talo 2=omistaa asunnon osakkeet 3=aravavuokra-asunto 4=korkotukivuokraasunto 5=muu (vapaarahoitteinen) vuokra-asunto 6=asumisoikeusasunto 7=muu (til. vuonna 2005 luokka 9 yhdistetty luokkaan 7 eli muu/tuntem.) 9=tuntematon hallintaperuste MUUTOKSET (ks. alempana kopioitavissa olevat selitysteksti): Vuodesta 2009 alkaen arava- ja korkotukivuokra-asunnoista on poistettu rajoituksista vapautuneet asunnot (Rakennus_vuosi.astyyppi=3,4), mikä vaikuttaa arava-jakorkotukivuokra-asuntojen määrään vähentävästi (ja vapaarahoitteisten (muu) vuokra-asuntojen määräänlisäävästi). Omistusasuntojen lukumäärään arava-korjauksella ei ole vaikutusta. ARA on vienyt VRK:n väestötietojärjestelmään vuodesta 2005 alkaen arava-rajoituksista vapautuneetasunnot (Rakennus_vuosi.astyyppi=3,4). /*ei ulkopuolisille: Tämä oli huomioitu myös uudistetussa tuotantojärjestelmässä, mutta se ei olevaikuttanut koodauksen sulkuvirheen vuoksi.*/ Korjauksen voi tehdä ohjelmallisesti vuosille 2005-2008 ks. Muodostamissääntö. Tälöin aikasarjatarkastelussa 2005 Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrään vaikuttaasamanaikaisesti tarkempi omistusasuntojen tilastollinen käsittely (vähentävästi) ja rajoitukistavapautuneet arava-asunnot (lisäävästi). Osa asuntojen hallintaperusteen vuosimuutoksesta johtuu tarkemmista käsittelysäännöistä, ei todellisestamuutoksesta. Kun em. korjaus toteutetaan ohjelmallisesti, niin tuoreimmat vuodet (2005 alkaen) ovat suhteellisenvertailukelpoisia keskenään. Til.vuodesta 2005 alkaen päättely tapahtuu seuraavasti: Hallintaperustetiedot perustuvat sekä Väestörekisterikeskuksen (muuttoilmoitukset, ARA:naravavuokratalopäivitykset) että Verohallinnon ns. osakehuoneistorekisterin tietoihin.
Hallintaperustetiedoista ensin päätellään ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) ilmoittamatarava- ja korkotukivuokra-asunnot sekä asumisoikeusasunnot, sen jälkeen päätellään verottajalleilmoitettujen osakehuoneistokauppojen perusteella osakehuoneistojen omistajat (jos omistajan asuuostamassaan asunnossa, niin päätellään omistusasunnoksi, ensisijainen prioriteetti). Väestörekisterintiedoissa on myös rakennuksen/talon omistajuutta koskevia tietoja, joista päätellään talon omistus jaloput otetaan suoraan muuttoilmoitukseen merkittyjen tietojen perusteella/ väestötietojärjestelmänHallintaperuste -kentässä olevien tietojen perusteella. Rakennuksen omistajan tietoa on uudessa tuotantojärjestelmässä priorisoitu muuttoilmoitukselta tulevaanhallintaperustetietoon nähden. Tämä vaikutus näkyy vuoden 2005 tilastossa etenkin luokan Omistaa talon lukumäärissä lisäävästi, n. 25 000 (ja vastaavasti vapaarahoitteisten/muu vuokra-asuntojen määrään vähentävästi). SELITYSTEKSTI asiakkalle: 1) Asumisoikeusasunnot on luokiteltu Muu tai tuntematon -luokkaan 2) Vuodesta 1998 alkaen on Arava- ja korkotukivuokra-asunnot tilastoitu omaksi luokaksi, sitä ennensuurin osa aravista on mennyt vuokra-asuntojen -luokkaan (muuttoilmoituksen mukaan). 3) Vuodesta 2005 alkaen rakennuksen omistajan tietoa on priorisoitu muuttoilmoitukselta tulevaanhallintaperustetietoon nähden. Tämä vaikutus näkyy vuoden 2005 tilastossa etenkin luokan Omistaa talonlukumäärissä lisäävästi, n. 25 000 (ja vuokra-asuntojen määrään vähentävästi). 4)Vuodesta 2009 alkaen arava- ja korkotukivuokra-asunnoista on poistettu rajoituksista vapautuneetasunnot, mikä vaikuttaa arava-ja korkotukivuokra-asuntojen määrään vähentävästi n.40 000 (javapaarahoitteisten (muu) vuokra-asuntojen määrään lisäävästi). Omistusasuntojen lukumäärään arava-korjauksella ei ole vaikutusta. Arava-vuokra-asuntoja on vapautunut rajoituksista mainittavammin 1998alkaen (enimmillään 2004-2007 noin 3000-5000 vuodessa). Tilastokeskuksen aineistossa rajoituksistavapautuneet ovat vuoteen 2008 saakka aravavuokra-asuntojen luokassa, niiltä osin kuin asuntoja ei olemyyty omistusasunnoiksi /*TK.sis. huom. (tutkimuksen mukaan pysyvät yleensä vuokra-asuntoina).
Rajoitukista vapautuneet voi halutessaan korjata vapaa-rahoitteisten vuokra-asuntojen luokkaan vuodesta2005 alkaen Rakennus_vuosi.astyypi -tiedon avulla ks. muodostamissääntö.*/ Luokitus vuoteen 1997 asti mm. koontitiedostossa: (huom. Tietovarastossa erilailla, aikasarjan luokitusmuutokset on tekeillä!) 1,Asunnon haltija omistaa rakennuksen 2,Asunnon haltija/toimitilan haltija omistaa huoneiston osakkeet 3,Asuu työnantajan omistamassa/vuokraamassa asunnossa 4,Asuu/harjoittaa toimintaa vuokralaisena 5,Asuu muulla perusteella (sukulaisuus, syytinki) 6,Asumisoikeusasunto??? 7,Hallintaperuste tuntematon 0,tieto puuttuu/tuntematon Muuttujan nimi
Nuorimman lapsen ikä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Perheen nuorimman lapsen ikä. Tietoja vain vuosilta 1995-2010. -2004 perheen nuorimman lapsen ikä, 2005- asuntokunnan nuorimman henkilön ikä. 00 = nuorimman lapsen ikä 0 vuotta 01 = nuorimman lapsen ikä 1 vuotta . 99 = ei lapsia tai henkilö ei kuulu perheväestöön Muodostamissääntö
00 = nuorimman lapsen ikä 0 vuotta 01 = nuorimman lapsen ikä 1 vuotta . 99 = ei lapsia tai henkilö ei kuulu perheväestöön Muuttujan nimi
Varustetaso
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asunnon varustelutaso. Varustetasoluokat 2, 3 sekä puuttuva tieto kannattaa yhdistää, sillä eri vuosinaon ollut erilaisia päättelysääntöjä mm. tuntemattomaksi/blankoiksi jäävien osalta. Kannattaa myöshuomioida, että kaikki varustemuutokset eivät ole luvanvaraisia toimenpiteitä eivätkä näin ollen tuleviranomisten tietoon eivätkä rekistereihin ja tilastoihin. luokitus: 1=hyvin varustettu 2=puutteellisesti varustettu, 3=erittäin puutteellisesti varustettu, BL=tuntematon Mittausmenetelmän kuvaus
VATA=1 kun Rakennus.VIEMA=1 (viemäri) ja Rakennus.VESI=1 (vesijohto) ja Rakennus.LAMMITYS=1-3 (lämmitystapa) ja Asunto.WCVA=1 ja Asunto.LAVA=1 (lämminvesi) ja (Asunto.HUSA=1 tai Asunto.SUVA=1) (peseytymistilat) Muodostamissääntö
Käytetään tilastoitaessa ainoastaan hyvin (1) tai puutteellisesti (2-3+bl) varustettuja 1=hyvin varustettu (asunnossa vesijohto, viemäri, lämminvesi, WC, pesytymistilat (joko suihku/kylpyhuone tai huoneistokohtainen sauna) ja keskus tai sähkölämmitys. 2+3+null=puutteellisesti varustettu tai tuntematon, rekisterin puutteellisuuden vuoksi Tieto on viety asunto_vuosi tauluun vuodesta 1987. Huom. ennen vuotta 2005 Asunto_vuosi-taulun tiedotsaattavat poiketa hieman jo julkaistuista. Muutos til.vuodesta 2009 alkaen: Osa puupolttoainetta käyttävistä ei ole merkinnyt Lämmitystavaksi keskuslämmitystä vaan uunin. Mikälimuut varusteet ovat kunnossa, niin uusimmat talot (vavv>1989) on määritelty hyvin varusteltuihin (1) Varustetasoluokat 2, 3 sekä puuttuva tieto kannattaa yhdistää, sillä eri vuosina on ollut erilaisiapäättelysääntöjä mm. tuntemattomaksi/blankoiksi jäävien osalta. Kannattaa myös huomioida, että kaikkivarustemuutokset eivät ole luvanvaraisia toimenpiteitä eivätkä näin ollen tule viranomisten tietooneivätkä rekistereihin ja tilastoihin. /*TK:n sis.huomautus: Puutteellisesti varustettujen asuntojen (2-3+bl) osalta tietoa voi pitää suuntaaantavana, joskin todennäköisesti se on liian suuri. Kunnista on tullut aika ajoin ihmettelyjä, kun tilastoissaon niin paljon puutteellisia asuntoja, vaikka heidän omassa tiedossaan on vain muutamia. (17.11.2010/Arja)*/ luokitus: 1=hyvin varustettu 2=puutteellisesti varustettu, 3=erittäin puutteellisesti varustettu, 0=tuntematon Muuttujan nimi
Ammattiasema (TVM=vuoden viim.viikon työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Ammattiasema päätyösuhteen mukaan (TVM-päättely). 1 = palkansaaja 2 = yrittäjä Muodostamissääntö
Muuttujan nimi
Ammattiasema (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Ammattiasema pisimmän työsuhteen mukaan (ATV-päättely). Tietoja vuosilta 1988-2004. 1 = palkansaaja 2 = yrittäjä BL= ei työllinen Muodostamissääntö
1 = palkansaaja 2 = yrittäjä BL= ei työllinen Muuttujan nimi
Opintotuki
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Tieto opintuen saamisesta. K = saanut opintotukea keväällä S = saanut opintotukea syksyllä M = saanut opintotukea molempina lukukausina . = Ei ole saanut opintotukea Muodostamissääntö
K = saanut opintotukea keväällä S = saanut opintotukea syksyllä M = saanut opintotukea molempina lukukausina . = Ei ole saanut opintotukea Muuttujan nimi
Perheasema
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Lapsiksi perhetilastossa katsotaan iästä riippumatta vanhempiensa kanssa asuvat omat lapset tai puolisonbiologiset lapset tai ottolapset, mutta ei kasvattilapsia tai huollettavia lapsia. 1 = Päämies 2 = Puoliso 3 = Lapsi 4 = avoperheen päämies, 5 = avoperheen puoliso 9 = Tuntematon 0 = Perheeseen kuulumaton Mittausmenetelmän kuvaus
Perheenjäsenet ryhmitellään perheaseman mukaan seuraavasti: - aviopuoliso, ei lapsia - aviopuoliso, jolla lapsia - avopuoliso, ei lapsia - avopuoliso, jolla lapsia - rekisteröidyn parisuhteen puoliso, ei lapsia - rekisteröidyn parisuhteen puoliso, jolla lapsia - isä/äiti ilman puolisoa - lapsi. Muodostamissääntö
1 = Päämies 2 = Puoliso 3 = Lapsi 4 = avop pmies, 5 = avop puol 9 = Tuntematon 0 = Perheeseen kuulumaton Muuttujan nimi
Pääasiallinen toiminta (TVM=vuoden viim.viikon työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Pääasiallinen toiminta päätyösuhdepäättelyllä (tvm-päättely). HUOM! Vuodesta 2005 lähtien työllistenalaikäraja tilastossa nousi 18 vuoteen johtuen uudesta eläkelaista. Alle 18-vuotiaat eivät kuulu enäätyöeläkevakuutuksen piiriin, joten tietoa heidän työsuhteistaan ei ole saatavissa. Tämä alensi työllistenmäärää noin 1 %. Suurin osa näistä on opiskelijoita, jotka työskentelevät opintojensa ohessa jaluokitellaan nyt opiskelijoiksi. Vuonna 1998 ns. pätkätyölain voimaantulon myötä lyhyet työsuhteet tulivat työeläkevakuutuksen piiriin.
Siten TaEL:n piiriin kuuluivat kaikki kotitalouksien teettämät työt, alle kuukauden TEL-alan työsuhteet jayli kuukauden jatkuvat mutta alle TEL-palkkarajan jäävät työsuhteet (v. 1998 palkkaraja 1156,69 mk/kk).
Tämä aiheutti pienen nousun työllisten määrään. 11 = työllinen 12 = työtön 21 = 0-14 vuotias 22 = opiskelija 24 = eläkeläinen 25 = varus- tai siviilipalvelusmies 29 = työttömyyseläkeläinen 99 = muu työvoiman ulkopuolella oleva Muodostamissääntö
11 = työllinen 12 = työtön 21 = 0-14 vuotias 22 = opiskelija 24 = eläkeläinen 25 = varus- tai siviilipalvelusmies 29 = työttömyyseläkeläinen 99 = muu työvoiman ulkopuolella oleva Muuttujan nimi
Pääasiallinen toiminta (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Pääasiallinen toiminta pisimmän työsuhteen päättelyllä (atv-päättely). Saa arvoja 11=työllinen, 12=työtön, 21=0-14 vuotias, 22=opiskelija, 24=eläkeläinen, 25=varus- tai siviilipalvelusmies, 29=työttömyyseläkeläinen 99=Muu työvoiman ulkopuolella olevat Muuttujan nimi
Tutkinnon suoritusaika
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Tutkinnon suoritusvuosi ja -kuukausi v. 1988-2000 muodossa KKVV. Vuosille 2001-2004 muotonapelkkä VVVV. Tietoja vuosille 1988-2004.
Muuttujan nimi
Tutkinnon suoritusvuosi
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön viimeisimmän korkeimman tutkinnon suoritusvuosi ko. vuoden tutkintorekisteristä.
Muuttujan nimi
Siviilisääty
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Tieto siviilisäädystä saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. On huomioitava, etteiavoliitto ole siviilisääty. Avoliitossa elää jokaisen siviilisäädyn edustajia, myös virallisesti edelleennaimisissa olevia. Nykyiset avioerosäännökset eivät enää tunne asumuseron käsitettä. Vanhojen avioerosäännösten nojallaennen 1.1.1988 asumuseroon tuomitut ja edelleen asumuserossa elävät on tilastoissa luettu naimisissaoleviin. Samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet 1.3.2002 lähtien myös Suomessa rekisteröidä parisuhteensa.
Rekisteröidyssä parisuhteessa olevat on tietosuojasyistä kunnittaisissa taulukoissa luokiteltu yhteennaimisissa olevien kanssa, samoin rekisteröidystä parisuhteesta eronneet tai leskeksi jääneet eronneiden jaleskien kanssa. 1 = naimaton 2 = aviossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai asumuserossa 4 = eronnut tai eronnut rekisteröidystä parisuhteesta 5 = leski tai leski rekisteröidystä parisuhteesta Muodostamissääntö
Siviilisäätyluokitus on seuraava: - naimaton - naimisissa - eronnut - leski - rekisteröidyssä parisuhteessa - eronnut rekisteröidystä parisuhteesta - leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen. 1 = naimaton 2 = aviossa 3 = eronnut 4 = leski FLEED-aineistossa luokitus 1 = naimaton 2 = aviossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai asumuserossa 4 = eronnut tai eronnut rekisteröidystä parisuhteesta 5 = leski tai leski rekisteröidystä parisuhteesta Muuttujan nimi
Sosioekonominen asema
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön sosioekonominen asema. Tietoja vuosilta 1995, 2000, 2004-2010. 1 Yrittäjät 10 Maa- ja metsätalousyrittäjät 20 Yrittäjät, ei maa- ja metsätalous 3 Ylemmät toimihenkilöt 31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 32 Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 34 Muut ylemmät toimihenkilöt 4 Alemmat toimihenkilöt 41 Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt 42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt 43 Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt 44 Muut alemmat toimihenkilöt 5 Työntekijät 51 Maa- ja metsätaloustyöntekijät 52 Teollisuustyöntekijät 53 Muut tuotantotyöntekijät 54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät 6 Opiskelijat 60 Opiskelijat 7 Eläkeläiset 70 Eläkeläiset 8 Muut 81 Työttömät 82 Muut (Varusmiehet) 9 Tuntematon 99 Tuntematon Mittausmenetelmän kuvaus
Perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, ammattiasemasta sekä toimialasta. .
Henkilöt on luokiteltu oman toimintansa perusteella lukuun ottamatta 0-15 -vuotiaita ja ryhmää "muuttyövoimaan kuulumattomat" (lähinnä omaa kotitaloutta hoitavat), jotka ovat saaneet asuntokunnanviitehenkilön sosioekonomisen aseman.
Muuttujan nimi
Yhteisvalintarekisterissä ko. vuonna
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Läsnäolo yhteisvalintarekisterissä. Tietoa vuosilta 1988-2005. K = Ollut yhteisvalintarekisterissä keväällä (opiskelu alkaa keväällä) S = Ollut yhteisvalintarekisterissä syksyllä (opiskelu alkaa syksyllä) BL/0 = Ei ole ollut yhteisvalintarekisterissä Muodostamissääntö
K = Ollut yhteisvalintarekisterissä keväällä (opiskelu alkaa keväällä) S = Ollut yhteisvalintarekisterissä syksyllä (opiskelu alkaa syksyllä) BL = Ei ole ollut yhteisvalintarekisterissä Muuttujan nimi
Perheen alle 18-v. lasten lkm
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Perheen kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä.
Muuttujan nimi
Perheen alle 7-vuotiaiden lasten lkm
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Perheen alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä.
Muuttujan nimi
Perheen koko
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Perheen henkilöluku. Arvoalue 01-09 ja jos >9 = 9.
Muuttujan nimi
Perhetyyppi
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Perhetyyppi. 1 = aviopari ilman lapsia 2 = aviopari ja lapsia 3 = äiti ja lapsia 4 = isä ja lapsia 5 = avopari ja yhteisiä lapsia 6 = avopari ja vain ei-yhteisiä lapsia 7 = avopari ilman lapsia Muodostamissääntö
1 = aviopari ilman lapsia 2 = aviopari ja lapsia 3 = äiti ja lapsia 4 = isä ja lapsia 5 = avopari ja yhteisiä lapsia 6 = avopari ja vain ei-yhteisiä lapsia 7 = avopari ilman lapsia Muuttujan nimi
Perheen alle 3-vuotiaiden lasten lkm
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Perheen alle 3-vuotiaiden lasten lukumäärä. Tietoja vuosilta 2006-.
Muuttujan nimi
korkeimman tutkinnon suoritusvuosi
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Muuttujan nimi
ylioppilastutkinto
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Ylioppilastutkinto. Tietoja vuodesta 2005-. Lukiokoulutustilastossa, "Koulutukseenhakeutuminen" ja "Sijoittuminen koulutuksen jälkeen" -tilastossa ylioppilastutkinnolla tarkoitetaanylioppilastutkintolautakunnan laatimaa lukion päättötutkintoa, johon lukion koko oppimäärää opiskelevaopiskelija voi osallistua. Ylioppilaskokeen hyväksytty suorittaminen johtaa ylioppilastutkintoon. 0 = henkilö ei ole suorittanut pohjakoulutuksena yo-tutkintoa tai yo-tutkinnosta ei ole tietoa 4 = henkilö on suorittanut pohjakoulutuksena yo-tutkinnon Muodostamissääntö
Muuttujan nimi
Tutkinto
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukainen koodi (1994 ennen vuotta 1997), vuodesta 2005eteenpäin kyseisen vuoden koulutusluokitus: http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index_henkilo.html Muuttujan nimi
Tutkintokoodi
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Tutkinto uusimman koulutusluokituksen mukaan . Väestön koulutusrakenne, Sijoittuminen koulutuksen jälkeen ja Opintojen kulku -tilastoissatutkinnon suorittaneet ovat tilastovuoden loppuun mennessä ylioppilastutkinnon, kansainvälisenylioppilastutkinnon (IB-, Reifeprüfung- tai Gymnasie-examen-tutkinnon), ammatillisen tutkinnon,ammattikorkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon tai yliopistotutkinnon suorittaneita.
Tutkinnon suorittaneisiin luetaan myös Puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa sekä ulkomaillatutkinnon suorittaneet. Tilastoihin henkilöille on valittu yksi tutkinto: koulutusasteeltaan korkein/viimeksisuoritettu ammatillinen tutkinto. Koulutustiedot on saatu Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Rekisteriin tutkintotiedot on voitu viedävain niille henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Tästä syystä tutkintorekisteristä puuttuvathenkilötunnusta vailla olevien henkilöiden (esim. monien ulkomaalaisten) tutkintotiedot. http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2010/index.html Muuttujan nimi
Ammattikoodi, 2-nrotaso
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Ammattikoodi 2-numerotasolla. Tietoja vuosilta 1995, 2000 ja 2004-2010. Palkkatilastoissakäytetään palkansaajan ammatin kuvaamisessa alakohtaista ammatti-, virka- ja tehtävänimikettä sekäTilastokeskuksen ammattiluokitusta. Ennen vuotta 2010 on käytössä ammattiluokitus 2001 ja vuodesta2010 alkaen ammattiluokitus 2010. Alakohtaisia ammattinimikkeitä on käytössä noin 15 000. Palkkatilastojen ammattinimikkeet perustuvat yksityisellä sektorilla Elinkeinoelämän keskusliitontyöehtosopimusalojen ammatti- tai tehtävänimikkeistöön, Kirkon työmarkkinalaitoksentehtävänimikkeistöön sekä Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiön ammattinimikkeistöön.
Kuntasektorilla ammatti- ja virkanimikkeet perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen luokituksen mukaiseenammattinimikkeistöön. Valtiolla ammatti- tai virkanimike on nimittämiskirjan tai työehtosopimuksenmukainen ammatti- tai virkanimike. Ammattiluokitus muodostetaan palkkatilastoissa ammattinimikkeistöstä ottamalla huomioon palkansaajantyönantajasektori, tutkinto sekä toimiala.
Muuttujan nimi
Työttömyyskuukausia
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön työttömyyskuukaudet. Tietoja vuosilta 1997-. Vuodesta 2005 lähtien tieto laskettu työttömyyspäivien lukumäärästä (tyottpv): 1-14 päivää=0 15-44 päivää=1 45-74 päivää=2 75-104 päivää=3 10-135 päivää=4 136-165 päivää=5 166-196 päivää=6 197-226 päivää=7 227-256 päivää=8 257-287 päivää=9 288-317 päivää=10 318-348 päivää=11 349-365(366) päivää=12 1997-2004: laskentatapa erilainen. Kukin kalenterikuukausi laskettu erikseen. Jos kalenterikuukautenavähintään 16 työttömyyspäivää, on koko kuukausi laskettu täydeksi työttömyyskuukaudeksi(huom.
luokitus 01,02,03 jne).
Muodostamissääntö
Vuodesta 2005 lähtien tieto laskettu työttömyyspäivien lukumäärästä (tyottpv): 1-14 päivää=0 15-44 päivää=1 45-74 päivää=2 75-104 päivää=3 10-135 päivää=4 136-165 päivää=5 166-196 päivää=6 197-226 päivää=7 227-256 päivää=8 257-287 päivää=9 288-317 päivää=10 318-348 päivää=11 349-365(366) päivää=12 1997-2004: laskentatapa erilainen. Kukin kalenterikuukausi laskettu erikseen. Jos kalenterikuukautenavähintään 16 työttömyyspäivää, on koko kuukausi laskettu täydeksi työttömyyskuukaudeksi(huom.
luokitus 01,02,03 jne).
Muuttujan nimi
Työssäolokuukaudet
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön työssäolokuukaudet. Tietoja vuosilta 1997-. Vuodesta 2005 lähtien tieto laskettu työpäivien lukumäärästä (tyopv). 1-14 päivää=0 15-44 päivää=1 45-74 päivää=2 75-104 päivää=3 10-135 päivää=4 136-165 päivää=5 166-196 päivää=6 197-226 päivää=7 227-256 päivää=8 257-287 päivää=9 288-317 päivää=10 318-348 päivää=11 349-365(366) päivää=12 1997-2004: laskentatapa erilainen. Kukin kalenterikuukausi laskettu erikseen. Jos kalenterikuukautenavähintään 16 työpäivää, on koko kuukausi laskettu täydeksi työkuukaudeksi(huom. luokitus 01,02,03jne). Vuodet 1997 ja 1998 luokka 00 = 1-15 päivää ml. henkilöt joilla ei työssäolopäiviä. 1999-2004 null=ei työpäiviä, 00 = 1-15 päivää. Muodostamissääntö
Vuodesta 2005 lähtien tieto laskettu työpäivien lukumäärästä (tyopv). 1-14 päivää=0 15-44 päivää=1 45-74 päivää=2 75-104 päivää=3 10-135 päivää=4 136-165 päivää=5 166-196 päivää=6 197-226 päivää=7 227-256 päivää=8 257-287 päivää=9 288-317 päivää=10 318-348 päivää=11 349-365(366) päivää=12 1997-2004: laskentatapa erilainen. Kukin kalenterikuukausi laskettu erikseen. Jos kalenterikuukautenavähintään 16 työpäivää, on koko kuukausi laskettu täydeksi työkuukaudeksi(huom. luokitus 01,02,03jne). Vuodet 1997 ja 1998 luokka 00 = 1-15 päivää ml. henkilöt joilla ei työssäolopäiviä. 1999-2004 null=ei työpäiviä, 00 = 1-15 päivää. Tietoja vuosilta 1997-.
Muuttujan nimi
Työttömyyspäiviä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön työttömyyspäivien yhteenlaskettu lukumäärä tilastovuonna. Tietoja vuosilta 2005-.
Muuttujan nimi
Työpäiviä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Henkilön työpäivien yhteenlaskettu lukumäärä tilastovuonna. Tietoja vuosilta 2005-.
Muuttujan nimi
Käyttötulo
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot on vastaava käsite kuin kotitalouden käytettävissä olevattulot, mutta siitä puuttuvat laskennalliset tuloerät (esim. omassa käytössä olevasta omistusasunnostasaatavat laskennalliset tulot), negatiiviset arvot on nollattu. Tietoja vuodesta 1995 alkaen. Käsite sisältäätyösuhteeseen liittyvät luontoisedut. Muodostamissääntö
Käyttötulo on laskettu henkilölle henkilöverotus-taulussa. Jos haluaa esim. asuntokunnan käyttötulon onasuntokuntien henkilöiden käyttötulot summattava (asunto_vuosi-taulussa näin on tehty). Määritelmä: Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot = kotitalouden jäsenten yhteenlasketutpalkkatulot + yrittäjätulot + omaisuustulot (pl. laskennalliset tuloerät) + saadut tulonsiirrot - maksetuttulonsiirrot. Tieto muodostetaan rakeisteritietojen perusteella tulonjako-tilastossa (EL). Huom! Käyttötuloon voitu viedä tietovarastoon eri vuosina hieman eri tavalla: esim. vuoden 2005 henkilöitä ei ole vietyverotustauluun, jos ei ole tuloja tai veroja (AT).
Muuttujan nimi
Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Rekisterikotitalouden käytettävissä olevat rahatulot, negatiiviset arvot on nollattu. Tietoja vuodesta 1995alkaen.
Muuttujan nimi
Äitiyspäiväraha
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Sairausvakuutuksen äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityisäitiysraha suoraan vakuutetulle Kelansairausvakuutusrekisteristä. Tietoja vuodesta 1995 alkaen.
Muuttujan nimi
Sairaspäiväraha
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Sairausvakuutuksen suoraan vakuutetulle maksamat sairauspäivärahat Kelan sairausvakuutusrekisteristä.
Tietoja vuodesta 1995 alkaen.
Muuttujan nimi
Asunto- ja muut velat
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asunto- ja muut velat. Tietoja vuodesta 1995 alkaen.
Muodostamissääntö
Huom! SVELAT-tietoa ei enää saatavilla vuodesta 2007. Nmuut-tieto eli asunto- ja muut velat oli ainakinvuonna 2006 täysin sama kuin svelat eli sitä voinee käyttää tilalla. Muuttujayhdistelmä nmuut + nmaatolisi ehkä täysin vastaava, mutta tietovarastossa ei nmaat muuttujaa ole.
Muuttujan nimi
Yleinen asumistuki
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Yleinen asumistuki. Tietoja vuodesta 1993 alkaen.
Muodostamissääntö
Viety asumisen tuet tauluun vuodesta 2005.
Muuttujan nimi
Eläketulot
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Summatut eläketulot koostuu seuraavista eristä kansaneläke työ-, virka- ja yrittäjäeläke tapaturmavakuutuseläke muut eläkkeet ansiotulona potilasvakuutuksen eläke ansiotulona verotettava eläke kansaneläkkeen perhe-eläke työnantajan maksama eläke ulkomaille maksettu eläke, josta on peritty vain sairaanhoitomaksu (2006-) vapaaehtoisiin henki- ja eläkevakuutuksiin perustuvat eläkkeet (2007-) ulkomaan edustuston virkamiehen puolison erityiskorvaus (2008-) Muodostamissääntö
Summatut eläketulot = ELATULOT koostuu seuraavista eristä TKANSEL = kansaneläke TANSEL = työ-, virka- ja yrittäjäeläke TTAPEL = tapaturmavakuutuseläke TMUUEL = muut eläkkeet ansiotulona TPOTEL = potilasvakuutuksen eläke TEANSTU = ansiotulona verotettava eläke TPERHEL = kansaneläkkeen perhe-eläke TTYOEL = työnantajan maksama eläke TELULKO = ulkomaille maksettu eläke, josta on peritty vain sairaanhoitomaksu (UUSI 2006) TPTELAK = vapaaehtoisiin henki- ja eläkevakuutuksiin perustuvat eläkkeet (UUSI 2007) TSUURPU = ulkomaan edustuston virkamiehen puolison erityiskorvaus (2008 siirretty tähänMUUTULA:sta) Muuttujan nimi
Kirkollisvero
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kirkollisvero. Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteellakunnan veroäyrin hinnan (kuntien tuloveroprosentin) ja kirkollisveroa seurakunnan alueella määrätynkirkollisveroäyrin hinnan mukaan.
Muuttujan nimi
Kunnallisvero
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella kunnan veroäyrin hinnan(kuntien tuloveroprosentin) ja kirkollisveroa seurakunnan alueella määrätyn kirkollisveroäyrin hinnanmukaan.
Muuttujan nimi
Valtion tuloveron osuus ansiotulon veroista
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Valtion tuloveron osuus ansiotulon veroista. Tietoja vuosilta 1993-.
Muuttujan nimi
Valtion tuloveron osuus pääomatulojen veroista
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Valtion tuloveron osuus pääomatulojen veroista. Tietoja vuosilta 1993-.
Muuttujan nimi
Verotettava varallisuus
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Verotettava varallisuus. Poistunut vuodesta 2006. Tietoja vuosille 1991-2005.
Muuttujan nimi
Varallisuusvero
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Varallisuusvero. Poistunut vuodesta 2006. Tietoja on vuosilla 1988-2005.
Muuttujan nimi
Ansiotulot yhteensä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa.
Muuttujan nimi
Pääomatulot yhteensä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Pääomatulot yhteensä valtionverotuksessa. Tietoja vuodesta 1993 alkaen.
Muuttujan nimi
Velat yhteensä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Velat yhteensä. Tietoja on vuosille 1991-2006. Tietoa ei enää saatavilla vuodesta 2007.
Muodostamissääntö
Nmuut-tieto eli asunto- ja muut velat oli ainakin vuonna 2006 täysin sama kuin svelat eli sitä voinneekäyttää tilalla. (nmuut + nmaat) olisi ehkä täysin vastaava, mutta tietovarastossa ei nmaat muuttujaa ole.
Muuttujan nimi
Elinkeinotoiminnan tulot
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Elinkeinotoiminnan tulot = elinkeinotoiminnan ansiotulot + elinkeinotoiminnan pääomatulot. Tietojavuodesta 1993 alkaen.
Muodostamissääntö
Elinkeinotoiminnan tulot = TELINK koostuu muuttujista TELINKA (= elinkeinotoiminnan ansiotulot) +TELINKP (= elinkeinotoiminnan pääomatulot). Tietoja vuosilta 1993-. Lisätietoja: Elinkeinotoiminnan ansiotulot = TELINKA koostuu seuraavista eristä: TLIIK1 = elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuus TLIIKP = puolison elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuus TPORO1 = ansiotulo porotaloudesta. Elinkeinotoiminnan pääomatulot = TELINKP koostuu seuraavista eristä: TLIIK2 = elinkeinotoiminnan pääomatulo-osuus TELIIK2P = puolison elinkeinotoiminnan pääomatulo-osuus TPORO2 = pääomatulo porotaloudesta Muuttujan nimi
Lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha.
Muuttujan nimi
Maatalouden asiotulo
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Maatalouden ansiotulo (oma). Tietoja vuodesta 2004 alkaen.
Muuttujan nimi
Sairausvakuutuksen päivä- ja äitiysrahat
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Sairausvakuutuksen päivä- ja äitiysrahat ym.
Muuttujan nimi
Työtulot
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Muodostamissääntö
Sisältää seuraavat erät: TRPL = palkkatulo päätoimesta TMPT = muut palkkatulot TEPALK = ennakonkannon alaiset palkkatulot TMERI = merityötulo (TMERI1 = matkustaja-alusten maksuvap. piiriin kuuluva merityötulo poistunut 2008henkilöverotusaineistosta) TKUST = työnantajan maksamat kustannusten korvaukset TPALV = lunastukset, palvelurahat yms. ennakonkannon alaiset tulot TPJATA = hankintatyön arvo metsätaloudessa hankintatyön arvo yhtymästä TYHTHAV = palkkaturva TELPS = työkorvaus TELPS3 = urheilijan palkka TELPS7 = kunnallisen perhepäivähoitajan palkka TLUE2 = luontaisedut merityötulosta TLUE3 = luontaisedut merityötulosta (TMERI1) POISTETTU 2008 TUTMP2 = (Lisätty 2009) ulkomaisen työnantajan maksama palkka (ei Suomessa vakuutettu) TUTMP3= (Lisätty 2009) ulkomaisen työnantajan maksama palkka (Suomessa vakuutettu) Muuttujan nimi
Työttömyysturvaetuudet
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Muodostamissääntö
Koostuu seuraavista eristä: TTYOTPR = työttömyyspäiväraha TKOULTUK = koulutustuki,aikuisopintoraha ja toistuvaiskorvaus TTYOLTUK = yrittäjän työllistämistuki Muuttujan nimi
Yrittäjätulo
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Muodostamissääntö
tyrtu = tmaatul (=maatalouden tulot) + telink (=elinkeinotoiminnan tulot) + tyhtuma (=tulot yhtymästä) Muuttujan nimi
Kryptattu toimipaikkatunnus, sivutyö
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kryptattu toimipaikkatunnus, sivutyö. Tietoja vuosilta 1992-2004 Muuttujan nimi
Kryptattu yritystunnus, sivutyö
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kryptattu yritystunnus, sivutyö. Tietoja vuosilta 1992-2004 Muuttujan nimi
Voimassa olevan työsuhteen tyyppi (TVM)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Voimassa olevan työsuhteen tyyppi (TVM). Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Työsuhteen alkamispäivä (TVM=vuoden viim.viikon työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työsuhteen alkamispäivä (TVM). Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Pisimmän työsuhteen tyyppi (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Pisimmän työsuhteen tyyppi (ATV). Tietoja vuosilta 1988-2004. Arvoalue: 1 = TEL 2 = YEL 3 = MYEL 4 = LEL 5 = TAEL 6 = Kirkko A = Ahvenanmaan maakuntahallitus A = Suomen Pankki A = KELA B = Merimieseläkekassa C = Kunta D = Valtio E = Valtionapulaitos blank = Tuntematon Muuttujan nimi
Työsuhteen alkamispäivä (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työsuhteen alkamispäivä (ATV). Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Eläkelaji
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Eläkelaji. Tietoja vuosilta 1988-1994 1 = Vanhuuseläke 2 = Toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke 3 = Määräaikainen työkyvyttömyyseläke 7 = Työkyvyttömyyseläke 8 = Yksilöllinen varhaiseläke Muodostamissääntö
1 = Vanhuuseläke 2 = Toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke 3 = Määräaikainen työkyvyttömyyseläke 7 = Työkyvyttömyyseläke 8 = Yksilöllinen varhaiseläke Muuttujan nimi
Vanhuuseläke
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Vanhuuseläke, 0,1. Tietoja vuosilta 1995-2004.
Muuttujan nimi
Työkyvyttömyyseläke
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työkyvyttömyyseläke, 0,1. Tietoja vuosilta 1995-2004.
Muuttujan nimi
Työttömyyseläke
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työttömyyseläke, 0,1. Tietoja vuosilta 1995-2004 Muuttujan nimi
Maatalouden erityiseläke
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Maatalouden erityiseläke, 0,1. Tietoja vuosilta 1995-2004.
Muuttujan nimi
Osa-aikaeläke
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Osa-aikaeläke, 0,1. Tietoja vuosilta 1995-2004.
Muuttujan nimi
Perhe-eläke
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Perhe-eläke, 0,1. Tietoja vuosilta 1996-2004.
Muuttujan nimi
Yksilöllinen varhaiseläke
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Yksilöllinen varhaiseläke, 0,1. Tietoja vuosilta 1999-2004.
Muuttujan nimi
Ilmoittautumislaji korkeakouluun syksyllä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Ilmoittautumislaji korkeakouluun syksyllä. Tietoja vuosilta 1988-2004. 1 = läsnäoleva 2 = poissaoleva Muuttujan nimi
Asuntokunnalla auto käytössä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Asuntokunnalla auto käytössä. Tietoja vuosilta 1990-2004. 1 = auton omistaja tai haltija Muuttujan nimi
Työsuhteen päättymispäivämäärä (ATV=vuoden pisin työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työsuhteen päättymispäivämäärä (ATV). Tietoja vuosilta 1988-2003.
Muuttujan nimi
Työsuhteen tyyppi (vpts=viimeinen päättynyt työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työsuhteen tyyppi (vpts=viimeinen päättynyt työsuhde). Tietoja vuosilta 1988-2003. Arvoalue: 1 = TEL 2 = YEL 3 = MYEL 4 = LEL 5 = TAEL 6 = Kirkko A = Ahvenanmaan maakuntahallitus A = Suomen Pankki A = KELA B = Merimieseläkekassa C = Kunta D = Valtio E = Valtionapulaitos G = Yksityinen (joko TEL tai LEL) päätelty (ei voimassaolevaa työsuhdetta vuoden lopussa) F = Kunta tuloilla päätelty H = Valtio, tuloilla päätelty 9 = Tuntematon Mittausmenetelmän kuvaus
Muuttujan nimi
Työsuhteen alkamispäivä (vpts=viimeinen päättynyt työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työsuhteen alkamispäivä (vpts). Tietoja vuosilta 1988-2003.
Muuttujan nimi
Työsuhteen päättymispäivämäärä (vpts=viimeinen päättynyt työsuhde)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työsuhteen päättymispäivämäärä (vpts). Tietoja vuosilta 1988-2003.
Muuttujan nimi
Työsuhteiden lukumäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työsuhteiden lukumäärä. Tietoja vuosilta 1988-2003.
Muuttujan nimi
Työttömyysjaksojen lukumäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työttömyysjaksojen lukumäärä. Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Ensimmäisen työttömyysjakson alkamispäivämäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Ensimmäisen työttömyysjakson alkamispäivämäärä. Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Ensimmäisen työttömyysjakson päättymispäivämäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Ensimmäisen työttömyysjakson päättymispäivämäärä. Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Ensimmäisen työttömyysjakson päättymisen syy
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Ensimmäisen työttömyysjakson päättymisen syy. Tietoja vuosilta 1988-2004. 0 = sijoitukseen päättyminen 1 = välitetty työhön 2 = lomautus tai lyhennetty työviikko päättynyt 3 = saanut työtä omatoimisesti 4 = aloittanut työllisyyskurssin 5 = siirtynyt työvoiman ulkopuolelle 6 = muu syy tai ei tietoa 7 = työttömyyseläkkeelle siirtynyt 8 = muu koulutus (1995-1997) 9 = työhakuun ETA-valtioihin (1995-1997) Muuttujan nimi
Toisen työttömyysjakson alkamispäivämäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toisen työttömyysjakson alkamispäivämäärä. Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Toisen työttömyysjakson päättymispäivämäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toisen työttömyysjakson päättymispäivämäärä. Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Toisen työttömyysjakson päättymisen syy
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toisen työttömyysjakson päättymisen syy. Tietoja vuosilta 1988-2004. Luokitus kts.tjpasy1 Muuttujan nimi
Kolmannen työttömyysjakson alkamispäivämäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kolmannen työttömyysjakson alkamispäivämäärä. Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Kolmannen työttömyysjakson päättymispäivämäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kolmannen työttömyysjakson päättymispäivämäärä. Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Kolmannen työttömyysjakson päättymisen syy
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Kolmannen työttömyysjakson päättymisen syy. Tietoja vuosilta 1988-2004. Luokitus kts.tjpasy1 Muuttujan nimi
Neljännen työttömyysjakson alkamispäivämäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Neljännen työttömyysjakson alkamispäivämäärä. Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Neljännen työttömyysjakson päättymispäivämäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Neljännen työttömyysjakson päättymispäivämäärä. Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Neljännen työttömyysjakson päättymisen syy
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Neljännen työttömyysjakson päättymisen syy. Tietoja vuosilta 1988-2004. Luokitus kts tjpasy1 Muuttujan nimi
Työnhakijan ammattinumero, 2-nrotaso
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työnhakijan ammattinumero, 2-nrotaso. Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Työnhakijan työaikatoive
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työnhakijan työaikatoive. Tietoja vuosilta 1988-2004. 1 = kokopäivätyö 2 = myös 2-vuorotyö 3 = myös 3-vuorotyö 4 = myös osapäivä- tai osa-aikatyö 5 = vain osapäivä- tai osa-aikatyö 6 = iltatyö 7 = yötyö 9 = tuntematon Muuttujan nimi
Työllisyyskoodi vuoden lopussa
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työllisyyskoodi vuoden lopussa. Tietoja vuosilta 1988-2004. 0 = työssä oleva, toimenpitein sijoitettu 1 = työssä oleva, yleisillä työmarkkinoilla 2 = työtön 3 = lomautettu 4 = lyhennetyllä työviikolla 5 = työvoiman ulkopuolella oleva 6 = työttömyyseläkkeellä oleva Muuttujan nimi
Työllisyyskoodin muutospäivä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työllisyyskoodin muutospäivä. Tietoja vuosilta 1988-2004. rakenne VVKKPP Muuttujan nimi
Edellisen työsuhteen päättymisen syy
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Edellisen työsuhteen päättymisen syy. Tietoja vuosilta 1990-2004. 1 = oma pyyntö 2 = määräaikainen työsuhde päättynyt 3 = työsuhde päättynyt koeajalla 4 = irtisanottu (tai lomautettu) tuotannollisista tai taloudellisista syistä 5 = irtisanottu muista syistä 6 = toimipaikka lopetettu tai siirtynyt muualle 7 = muu syy tai ei tietoa Muuttujan nimi
Työnhakijan välitysammatti, 2-nrotaso
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työnhakijan välitysammatti, 2-nrotaso. Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Työttömyysjakson työllisyyskoodi (vpt=viimeisin vuoden aikana päättynyt
työttömyysjakso)

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työttömyysjakson työllisyyskoodi (vpt=viimeisin vuoden aikana päättynyt työttömyysjakso). Tietojavuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Työttömyyden alkamispäivämäärä (vpt=viimeisin vuoden aikana
päättynyt työttömyysjakso)

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työttömyyden alkamispäivämäärä (vpt=viimeisin vuoden aikana päättynyt työttömyysjakso). Tietojavuosilta 1988-2004. Rakenne VVKKPP Muuttujan nimi
Työttömyyden päättymispäivämäärä (vpt=viimeisin vuoden aikana
päättynyt työttömyysjakso)

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työttömyyden päättymispäivämäärä (vpt=viimeisin vuoden aikana päättynyt työttömyysjakso). Tietojavuosilta 1988-2004. Rakenne VVKKPP Muuttujan nimi
Viimeisen päättyneen työttömyysjakson syy
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Viimeisen päättyneen työttömyysjakson syy. Tietoja vuosilta 1988-2004. 0 = sijoitukseen päättyminen 1 = välitetty työhön 2 = lomautus tai lyhennetty työviikko päättynyt 3 = saanut työtä omatoimisesti 4 = aloittanut työllisyyskurssin 5 = siirtynyt työvoiman ulkopuolelle 6 = muu syy tai ei tietoa 7 = työttömyyseläkkeelle siirtynyt 8 = muu koulutus (1995-1997) 9 = työhakuun ETA-valtioihin (1995-1997) Muuttujan nimi
Päättyneiden työttömyysjaksojen lukumäärä
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Päättyneiden työttömyysjaksojen lukumäärä. Tietoja vuosilta 1988-2003.
Muuttujan nimi
Sijoituksen alkamispäivä (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt sijoitus)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Sijoituksen alkamispäivä (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt sijoitus). Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Sijoituksen päättymispäivämäärä (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt
sijoitus)

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Sijoituksen päättymispäivämäärä (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt sijoitus). Tietoja vuosilta1988-2004 Muuttujan nimi
Sijoitusammatti (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt sijoitus), 2-
nrotaso

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Sijoitusammatti (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt sijoitus), 2-nrotaso. Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Toimenpidekoodi (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt sijoitus)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toimenpidekoodi (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt sijoitus). Tietoja vuosilta 1988-2004.
Muuttujan nimi
Sijoituksen päättymisen syy (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt
sijoitus)

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Sijoituksen päättymisen syy (vps=viimeisen vuoden aikana päättynyt sijoitus). Tietoja vuosilta1988-2004. 1 = määräaika päättynyt 2 = saanut sijoituspaikasta työtä 3 = saanut muuta työtä 4 = aloittanut koulutuksen 5 = irtisanottu 6 = muu syy tai ei tietoa 7 = keskeyttänyt ja jäänyt työttömäksi blank = tuntematon Muuttujan nimi
Päättyneiden sijoitusjaksojen lukumäärä vuoden aikana
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Päättyneiden sijoitusjaksojen lukumäärä vuoden aikana. Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Sijoituskuukausien lukumäärä vuoden aikana
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Sijoituskuukausien lukumäärä vuoden aikana. Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Työkokemus ammatissa
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työkokemus ammatissa. Tietoja vuosilta 1991-2004 0 = ei työkokemusta 1 = jonkin verran työkokemusta 2 = täysi ammattitaito Muuttujan nimi
Työvoimakoulutuksen aloittamispäivä (vpk=viimeisin vuoden aikana
päättynyt koulutusjakso)

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Työvoimakoulutuksen aloittamispäivä (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt koulutusjakso). Tietojavuosilta 1988-2003. Rakenne VVKKPP Muuttujan nimi
Koulutuksen päättämispäivämäärä (vpk=viimeisin vuoden aikana
päättynyt koulutusjakso)

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Koulutuksen päättämispäivämäärä (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt koulutusjakso). Tietojavuosilta 1988-2003. Rakenne VVKKPP Muuttujan nimi
Koulutuksen tavoiteammatti (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt
koulutusjakso), 2-nrotaso

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Koulutuksen tavoiteammatti (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt koulutusjakso), 2-nrotaso. Tietojavuosilta 1988-2003 Muuttujan nimi
Koulutustyyppi (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt koulutusjakso)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Koulutustyyppi (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt koulutusjakso). Tietoja vuosilta 1988-1989 ja1991-2003. 1 = kurssi (yhteishaussa) 2 = yksittäinen koulutuspaikka 3 = lomautuskoulutus 4 = rekrytointi koulutus 5 = muu yrityskoulutus 6 = muu koulutus 7 = EU-koulutus (1995-1997) 8 = KOVA-koulutus (1997) 9 = tuntematon (KEKO-koulutus) Muuttujan nimi
Koulutuksen päättämisen syy (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt
koulutusjakso)

Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Koulutuksen päättämisen syy (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt koulutusjakso). Tietoja vuosilta1988-2003. 0 = suorittanut 1 = keskeytti, koulutusalan työhön 2 = keskeytti, muuhun työhön 3 = keskeytti, muuhun koulutukseen 4 = keskeytti, terveydelliset syyt 5 = keskeytti, muut henk.koht. syyt 6 = keskeytti, opetusjärjestelyt 7 = keskeytti, muu syy 8 = erotettu, poissaolot 9 = erotettu, muut syyt Muuttujan nimi
Sijoittumistyyppi (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt koulutusjakso)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Sijoittumistyyppi (vpk=viimeisin vuoden aikana päättynyt koulutusjakso). Tietojja vuosilta 1988-1989 ja1991-2003. 1 = sijoittunut koulutusalan työhön 2 = sijoittunut muuhun työhön 3 = mennyt muuhun koulutukseen 4 = työmarkkinoiden ulkopuolella 5 = työtön 6 = ei tietoa Muuttujan nimi
Päättyneiden koulutusjaksojen lukumäärä vuoden aikana
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Päättyneiden koulutusjaksojen lukumäärä vuoden aikana. Tietoja vuosilta 1988-2003 Muuttujan nimi
Koulutuskuukausien lukumäärä vuoden aikana
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Koulutuskuukausien lukumäärä vuoden aikana. Tietoja vuosilta 1988-2003 Muuttujan nimi
Eläkeläisten asumistuki
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Eläkeläisten asumistuki. Tietoja vuosilta 1993-2004 Muuttujan nimi
Luokituskannan avaimella tehty tol95, 2-nrotaso
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Luokituskannan avaimella tehty tol95, 2-nrotaso. Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Luokituskannan avaimella tehty tol95, atv, 2-nrotaso
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Luokituskannan avaimella tehty tol95, atv, 2-nrotaso. Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Luokituskannan avaimella tehty tol95, sivutyö, 2-nrotaso
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Luokituskannan avaimella tehty tol95, sivutyö, 2-nrotaso. Tietoja vuosilta 1992-2004 Muuttujan nimi
Toimipaikkatunnuksen pituus
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toimipaikkatunnuksen pituus. Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Yritystunnuksen pituus
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Yritystunnuksen pituus. Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Toimipaikkatunnuksen 10. merkki
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toimipaikkatunnuksen 10. merkki. Tietoja vuosilta 1993-1995 Muuttujan nimi
Toimialaluokitus 1995 yritysrekisteristä, 2-nrotaso
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toimialaluokitus 1995 yritysrekisteristä, 2-nrotaso. Tietoja vuosilta 1993-2004 Muuttujan nimi
Karkea toimialaluokitus (ntalatp)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Karkea toimialaluokitus (ntalatp). Tietoja vuosilta 1993-2004 Muuttujan nimi
Toimialaryhmät (ntalatp)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toimialaryhmät (ntalatp). Tietoja vuosilta 1993-2004 Muuttujan nimi
Karkea toimialaluokitus (tol95xht)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Karkea toimialaluokitus (tol95xht). Tietoja vuosilta 1988-2004 Muuttujan nimi
Toimialaryhmät (tol95xht)
Tekninen nimi
Muuttujankuvaus
Toimialaryhmät (tol95xht). Tietoja vuosilta 1988-2004

Source: http://tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/kuvaus_henkilo.pdf

Text to start here

Transport of “Excepted” Lithium Batteries by TNT Express Regulatory requirement summary based on: The 50th/2009 edition of the IATA DGR (Part 1 if the relevant Packing Instructions) for Air transport The 2009 edition of the ADR (Special Provision 188) for Road transport in ADR affiliated countries (mainly Europe) For road transport in non-ADR countries (i

Botox

C h i r u r g i e - h e e l k u n d i g e i n g r e e p Afhankelijk van de uitgebreidheid van de weg te nemen letsels, kan dit in het kabinet tijdens een consultatie onder lokale verdoving gebeuren of in AZ ALMA (onder lokale of algemene verdoving) VERDOVING : De betreffende huidafwijking wordt eerst plaatselijk verdoofd met een injectie. Hierbij voelt u eerst een klein prikje van de i

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts