Microsoft word - flygblad01_09.doc

FLYGBLADET
Ett medlemsblad för Norrköpings Radioflygklubb
NR 1 NOVEMBER 2009 Årgång 33
mycket jobb. Vi får se tiden an. Positivt under NRFK 2009
senare år är också att NRFK har fått flera nya Först vill styrelsen önska alla
medlemmar, bland annat några duktiga och flitiga medlemmar och anhöriga en God Jul
3D Helikopterflygare. Gästmedlemmar både från och ett riktigt Gott Nytt År!
Gamen och från Söderköping har deltagit i NRFKs 2009 är i huvudsak till ända så kan det vara på plats med en reflektion om hur NRFKs år har gestaltat Vi i NRFK bör kunna se fram mot 2010 med stor sig. Herrebro har i hög grad varit oanvändbart även under detta år. En del flygningar har dock kunnat genomföras där och fältet har gradvis förändrats i
Aktuella projekt
rätt riktning. Som synes av bilden ser Pelle K mycket nöjd ut efter en lyckad flygning. Det är Med skammens rodnad på kinderna stämmer jag av samtidigt tur att F13 varit tillgängligt för oss ur flera projektens bristande framskridande under 2009 varvid kan konstateras att de flesta endast marginellt Bingolottoförsäljningen gick under året ner så gått framåt under året. I huvudsak har det mycket att den avvecklades för vår del. Små flygmässigt bara blivit flyg med en mindre elkärra. inkomster och slut på rabatterad klubblokalshyra Avslut på yrkeslivet, två ettåriga barnbarn och det ledde till avveckling av klubblokalen. Detta var faktum att båda sönerna skaffat hus som behövt kompletterats med hjälp av undertecknad har tagit Under hösten har det hänt positiva saker. det mesta av tid och energi. Men, men fram för nya Klubbstugan blev uppfräschad, nymålad invändigt, planer och nya förhoppningar. Eftersom projekten i hyllor och bord flyttades från klubblokalen och allt som behövs finns på plats. El är indragen och kopplas enkelt in med hjälp av ett bensinelverk. Stugan är användbar för klubbmöten, och har så använts under hösten. När det blir riktigt kallt och eländigt så har NRFK tillgång till en lokal för möten på Hagagatan 20B. På mötesfronten är det således bra ordnat. Fältet på Herrebro är en särskild historia. Under flera år av tro och hopp att fältet skall bli användbart har vi blivit besvikna men nu är det ”nära”. Mycket jobb har utförts under hösten vilket ändrat förutsättningarna ordentligt. Principen huvudsak är långt förberedda så bör det vara klippa, klippa, klippa har hjälpt. Detta i realistiskt med ett antal ”rollouts” redan under kombination med att gräsklipparen har uppgraderats våren. Flygintresset är faktiskt på topp och nu bör har tillfört mycket. Fältet ser nu bra ut, och med en jag få mera tid att verkligen sätta planerna i verket. snäll vinter så bör vi ha ett bra fält till kommande Jag förmodar att det är fler än jag som upplevt den starka känslan av att vilja men inte äga sin tid Hela Herrebrotippen skall kapslas in som en slutgiltig lösning med avslut 2023. Kontakter med ECONOVA förespeglar att vårt fält skall komma sent i perioden. Alternativa fält har undersökts, vid Norrköpings Radioflygklubb
F13 och på F13. Vad som händer på F13 verkar C/O Anders Fälldin
ingen alls veta men under hand vet vi nu att Kungsängsleden 115
kommunen kommer att köpa F13-området och att 603 70 NORRKÖPING
tillträdet är planerat till mitten av 2010. Beslut om Pg: 222718-9
ett eventuellt fängelse ser ut att dra ut på tiden. http://www.norrkopingsrfk.se
Alternativet vid F13 ser skapligt ut, men kräver [email protected]
Flygvapenmuseet
modellflygardagen under förvåren eftersom man
skulle stänga i mars 2009 för att inte öppna förrän
2010-06-12 efter en omfattande om- och
tillbyggnad. Bland annat kommer delarna från den
nerskjutna DC 3an att exponeras permanent. För de
som okulärt vill följa byggnationerna kan ni gå in på
hemsidan för museet där man via en webbkamera
kan följa vad som händer och sker ”on line”. Det
skall bli spännande att besöka museet när portarna
slås upp i juni.
Anders F
Nya medlemmar mm
Det har varit ett visst tillflöde av medlemmar de
senaste åren vilket är mycket glädjande. Särskilt positivt är det att de som kommit till sprider Elflyget
åldersgrupperingar på så sätt att medelåldern i Elflyget fortsätter att utvecklas såväl tekniskt som klubben för en gångs skull sänkts. Detta innebär att vad gäller omfattningen. Detta gäller såväl inomhus det kommer in folk med delvis annan både syn och som utomhus och gäller i hög grad både flygplan erfarenhet av liv och hobby. Det känns jättebra att och helikoptrar. En modell som många fattat tycke användningen av hemsidan vitaliserats och visar upp för är Claes Meijers konstruktion F22. Flera i vår mera av vad som händer och sker inom vår klubb flyger denna och flera är under byggnad. verksamhet. Jag ser gärna att fler skriver om sina Dessutom, om man får tro depåsnacket så finns det projekt och verifierar med bilder. De som inte kan fler som räknar med att bygga denna innan våren så producera själva kan givetvis få hjälp av de som är om det vill sig väl kan det bli ett tiotal flygbara då. mer kunniga på IT. Axel med flera är bra som F22an lär vara både lättbyggd och lättflugen. förebilder vad gäller att beskriva byggprojekt. De Dessutom ser den rätt tuff ut i luften och med den nya medlemmarna har också satt fart på lilla propellern låter den nästan som en jet-kärra. Ett helikopterflyget i klubben vilket också lett till en hel projekt att lägga till alla andra kanske??
Klubbmöten
Vid meetinget 2009 var det tuffa förutsättningar vädermässigt. Det är något vi varit drabbade av Under hösten har vi avverkat ett antal klubbmöten även tidigare och tidpunkten har flyttats från mars trots att vi lämnade klubblokalen i och med junis via april till maj för att öka chansen till anständigt väder. Viljan att genomföra ett meeting har dock genomföra både i och utanför klubbstugan under varit obruten så det finns säkert skäl att tro att 2010 den någorlunda varma årstiden. I övrigt fungerar det inte blir något undantag. Enligt uppgifter från våra mycket bra med den lokal vi disponerar på helikopterproffs så finns det skäl att tro att antalet Hagagatan 20. Många har underhand framfört hur besökare radikalt kommer att ökas till ett eventuellt trevligt det var med ”flygmöten” på Herrebro där meeting 2010. Detta ställer givetvis i så fall det grillades hamburgare eller korv och aktiviteten ytterligare krav på upplägg och genomförande. varierade från att snacka flyg till att utöva flygandet. Denna fråga får tas upp när verksamhetsplanen för Med lite flyt är det en verksamhet vi kan ta upp till våren/sommaren vilket kan stärka klubbkänslan. Det har också varit positivt med de två aktiviteter vi haft i anslutning till höstens möten. (Segelflyg och frigolitskärning) Första klubbmötet 2010 är genomgång av helikoptrar redan beslutat. (100209) Orörd Pilotbyggsats
Förslag till ytterligare temakvällar mottages Byggsatsen är ca 1400 mm i spännvidd och avsedd för motorer mellan 3,5 och 5,0 cc och säljs ut för 500 Kr Tel: 011-146010, 0705-146010 Anders Fälldin
JUBILARER UNDER 2009
Några som fyllt jämnt! NRFK Gratulerar! Äldre motorer Diesel eller glöd, allt av intresse, även
motordelar. Är även intresserad av motorinstruktioner. Lånar gärna och kopierar. Även motorkartonger är av intresse.Tel: 011-391572 Pelle Kempe

Source: http://nrfk.se.1060soon2b.co.uk/wp-content/uploads/artiklar/2009-nr1-flygbladet.pdf

Microsoft word - a-1 programphilosoph.doc

Program Philosophy The Area Substance Abuse Council (ASAC) is a private, nonprofit corporation organized to provide comprehensive alcohol/drug abuse treatment and prevention services in Benton, Jackson, Jones, Clinton, and Linn counties. ASAC services a variety of clients, including persons who want to explore the effects of their substance abuse, concerned others, persons who habitually abu

Tenco anti houtworm

PRODUCTINFORMATIEBLAD TENCO ANTI-HOUTWORM OMSCHRIJVING Tenco Anti-houtworm wordt gebruikt tegen de aantasting van hout door houtworm. VOORNAAMSTE KENMERKEN Peventieve en curatieve bescherming tegen houtwormen en boktor. TOEPASSING Tenco Anti Houtworm verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraanta

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts