Microsoft word - nyheter mars 2008

Access-produkter v9 släpps onsdag 12
Mars

Version 9 (på svenska) av Supernova, Hal, Lunar och LunarPlus släpps den 12 mars 2008.
Omskriven kod för Internet Explorers Document Object Model (DOM)
Våra utvecklare har skrivit om koden för Internet Explorers DOM från grunden. Detta innebär bland annat mer konsekvent och tillförlitlig navigering när du läser Internetsidor med hjälp av det virtuella fokuset. Det som märks direkt är framför allt att hela systemet reagerar blixtsnabbt, inklusive alla hoppa-till-kommandon och den inbyggda sökfunktionen. Hal och Supernova minns nu positionen på den länk som du klickar vid. När en ny sida laddas och du trycker Alt + Pil vänster för att backa till föregående sida så hamnar virtuellt fokus vid den position där du senast befann dig och inte vid sidans början. Virtuellt fokus behandlar nu alla länkar som enskilda objekt då du navigerar med pil upp/ned. Exempelvis om ett enstaka ord på en textrad utgörs av en länk så behöver man inte förflytta sig manuellt med pil höger/vänster till länken för att kunna aktivera den med Retur. Vi har arbetat på att förenkla de olika hoppa-till-kommandona som Hal och Supernova erbjuder i Internet Explorer. De är nu mer logiskt uppbyggda och förhoppningsvis enklare att komma ihåg. Några exempel på de nya hoppa-till-kommandona är: Knapp=Dolphin+B, Kryssruta=Dolphin+K, Skrivfält=Dolphin+E, Rubrik=Dolphin+H, Stycke=Dolphin+P, Listruta=Dolphin+S och så vidare. Alla traditionella kortkommandon finns kvar för de som föredrar dem. Principen är Dolphin-tangent + tangent för att flytta framåt och Shift + Dolphin-tangent + tangent för att flytta bakåt. Listverktyget är omarbetat En annan nyhet är att vi har arbetat om det traditionella listverktyget. Listverktyget består numera av ett fönster innehållande flera flikar där varje flikblad innehåller en viss typ av objekt, till exempel så visas alla länkar under fliken "Länkar". Kortkommandot Dolphin + Tabb öppnar listverktyget med fokus på en flik som visar en summering av det aktuella dokumentet. De traditionella kortkommandona Dolphin+1, Dolphin+2 etc. öppnar listverktyget och sätter fokus direkt på fliken innehållande de objekt som man önskar lista. Nedan visas en screenshot från listverktyget öppnat i Internet Explorer 7. Listverktyget listar olika slags objekt beroende på applikation i fokus. I Microsoft Word listas bland annat stavfel och grammatiska felaktigheter och i Excel listas celler innehållande kommentarer, diagram och så vidare.
Annonsering av klippbordshändelser
Hal och Supernova annonserar nu text och objekt som kopieras, klipps ut eller klistras in. I de fall det
inte går att kopiera eller klippa ut föremål så annonseras detta av skärmläsaren. Version 9 annonserar
även antalet objekt som du klipper ut, kopierar eller klistrar in. Denna funktion är aktiverad som
standard men kan slås av i kontrollpanelen.
Nya och uppdaterade punkttabeller
Nya och uppdaterade punkttabeller har skapats. Följande lista visar exempel på språk som nu stödjer
litterär punkt och/eller punktinmatning.
Litterär punkt
Punktinmatning
Skripting


I version 9.01 introduceras möjlighet att skapa anpassningar i form
av skript-filer. Konceptet med Atlasfiler kommer att finnas kvar och
det traditionella sättet att skapa anpassningar via Atlasläget finns
också kvar. Skript gör så att flexibiliteten ökar ännu mer, du har full
kontroll att avgöra vad hjälpmedelsprogrammet ska göra i olika
situationer. Många event och funktioner som används populärt i
andra skärmläsare finns färdiga att kalla på och använda i dina
Dolphin-skript.
Dolphin skripting kommer att introduceras officiellt i samband med årets CSUN-mässa 12 Mars 2008, 17.00 till 20.30, Embassy Suites, LAX-North, Los Angeles. Du som återförsäljare är hjärtligt välkommen att fira med oss !! Följande datum är tillgängliga för dig som återförsäljare att lära dig mer om Dolphin-skripting: 11-12 mars 2008, 2-dagars skripting med Stefan Pearson vid Courtyard Marriott LAX hotel, Los Angeles (innan CSUN-mässan) 13-15 Maj 2008, 3-dagars skripting med Spencer Ellis vid vårt kontor i England. 16-18 September 2008, 3-dagars skripting med Spencer Ellis vid vårt kontor i England. EasyConverter v3 släpps onsdag 12
Mars


Version 3 av EasyConverter släpps den 12 mars 2008. Svensk version beräknas släppas i slutet av
mars.
Stöd för skanners med arkmatare och dubbelsidig skanning
Vad sägs om att kunna mata in 50 stycken A4 papper med text på båda sidorna i din skanner, trycka
på en knapp och när du kommer tillbaka efter lunchrasten så är texten konverterad till ett
punktskriftsdokument, eller varför inte i DAISY-format?
EasyConverter version 3 stödjer nu duplex skanning, det vill säga skanners som läser in information
från båda sidorna av ett papper. EasyConverter version 3 fungerar också utmärkt med skanners som
erbjuder arkmatning.
Inbyggd punktkonverteringsmodul
EasyConverter version 2 och tidigare har varit beroende av att en extern punktmodul ska finnas
installerad för att kunna konvertera till punktskrift (till exempel WinBraille). EasyConverter version 3
erbjuder en inbyggd punktkonverteringsmodul. Duxbury och WinBraille fungerar fortfarande utmärkt att
använda för de som föredrar dessa alternativ.

Egen CD/DVD brännarmodul

EasyConverter har nu en egen inbyggd programvara för att bränna CD/DVD skivor. Tidigare har vi
använt oss av CD-brännar guiden i Windows, men detta är nu historia - något som innebär fler
möjligheter och inställningar.

Spara DTB direkt till minneskort

EasyConverter 3 erbjuder en smart genväg att spara konverterat DAISY-material direkt till ett
minneskort. Exempelvis så finns en färdig integrering som gör att material automatiskt sparas till "rätt
ställe" om man har en Victor Stream spelare.

Förbättrat uttalslexikon

Uttalslexikonet där du kan ändra på ord som av talsyntesen utalas felaktigt har förbättrats. För varje
unikt lexikon kan du välja om dina regler ska appliceras på hela ord eller endast delar av ord. Du har
vidare möjlighet att avgöra om dina regler ska skilja på gemener och versaler.
Tydligare grafik
Grafik och ikoner har uppdaterats och visas nu tydligare på skärmen. Exempelvis så ser man utan
problem var fokus är då man tabbar runt i EasyConverter. Huruvida inställningar är aktiverade eller
avaktiverade visas också tydligare än förut.
dtBook XML som informat
Det är nu möjligt att konvertera XML-format av typen dtBook. EasyConverter 3 kan exempelvis ta in
Microsofts nya 'Spara som DAISY' format och konvertera det till andra typer av alternativa format, till
exempel en DAISY 2.02 produktion med text och tal 100% synkroniserat!!
Ps. Kolla in EasyConverter videon på YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=h2sevUJ6H4s

Source: http://www.icap.nu/filer/nyheter%20mars%202008.pdf

Bay area endo info

BAY AREA ENDODONTICS, LLP 1550 S. HIGHLAND AVENUE, SUITE A • CLEARWATER, FL 33756 • TELEPHONE (727) 443-3231 PLEASE PRINT THE FOLLOWING INFORMATION Patient ________________________________________________________________________________Dr. Home Address _______________________________________________________________________________________________________________________________________

R12-04 alazard penfigoide

Revista del Hospital Privado de Comunidad PENFIGOIDE CICATRIZAL DE MUCOSAS Dres. Gerónimo Alazard1, Andrés Alza1, Hernán Cantú1, Marcelo Guagnini2 INTRODUCCIÓN para descartar lupus eritematoso (anticuerposEl penfigoide cicatrizal de mucosas (PC) es una en-antinucleares (ANA), anticuerpos anti-ADN, célulasfermedad ampollosa crónica autoinmune que afecta pre-LE). Todos los valor

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts