Gbghus14.se

Informationsblad för Göteborgshus 14
januari/februari 2012
Skillnad på sopor
Miljöhuset där sopsortering sker är inte ett grovsoprum. Undvik att ställa skräp på golvet.
Detsamma gäller våra trapphus. De är inte är en tillfällig förvaringsplats för något. För allas säkerhet och trivsel förvara soppåsar och dyl. inne i lägenheten tills ni går med dom till miljöhuset. Föreningen tar inte hand om farligt avfall/elektronik/vitvaror. Sådant ska lämnas till Renovas återvinningscentraler. För information om var närmsta Renovastation ligger ber vi er att kontakta Renova (031-61 80 00, [email protected]). Farligt avfall av mindre storlek lämnas till stadens Farligt-avfall-bil som kommer till Dr Fries torg. Vårens turer börjar i april.
Möjlighet att kommunala papperskorgar placeras vid affärshuset/avstigningshållplatsen undersöks.
Radiatorer/värmeQSEC har under hösten genomfört utbyte av termostater samt injusterat dessa. Följden blir en jämnare temperatur för samtliga lägenheter där vi tidigare har haft kallare längre ner i husen och varmare på de översta våningarna. Detta medför att vissa medlemmar upplever att det nu är kallare än tidigare, men detta är alltså som det ska vara. Upplever du som lägenhetsinnehavare att det är väldigt kallt i din lägenhet ber vi er kontakta styrelsen via hemsidan eller via brev som läggs till vår fastighetsskötare. Vi kan då kontrollmäta din lägenhet och eventuellt erfterjustera värmen. Med anledning av senaste räkningen från Renova kommer nästa container att förses med lås. Information om öppettider eller låskombination kommer på hemsidan.
TV-kanalerEtt nytt avtal har tecknats med Comhem vilket innebär en kostnadssänkning med c:a 400 kr per år och lägenhet (fr.o.m. 120701). Information om tillgängliga kanaler, kanalplatser etc finns på hemsidan. Samtliga kanaler i listan går att få in, vissa digitalt med bättre mottagning, utan extra kostnad. Se hemsidan för information om hur Fågelmat är gnagarmatBoende ombedes att inte mata fåglar alls. Fågelmaten som hamnar på marken drar till sig råttorna vilket kan skapa värre problem i framtiden. Denna milda vinter har fåglarna Utgives av styrelsen för Göteborgshus nr. 14
Ordförande Marcus Rudholm. Vice ordf. Åsa Althoff. Sekreterare: Monica Erneholm-Lundberg. Övr. ledamöter: Matthias
von Grünigen, Ingela Palmertz, Henrik Rydbeck och Katarina Björnsdotter (Riksbyggen). Suppleanter: Joakim Florin,
Anna Tonelli och Eva Ekström (Riksbyggen). Revisor Johan Tornkvist.
Postmottagare: Marcus Rudholm, Dr. Bex g. 7A, 413 23 Gbg eller [email protected]
Riksbyggen: Felanmälan Telefon 0771-860 860
Hyra, p-plats, överlåtelse mm hanteras via Riksbyggen EKC 0771-860 860 eller [email protected]
Förvaltare Katarina Björnsdotter 031-704 55 47 eller [email protected]
Post till Infobladet: Har du frågor eller synpunkter skriv till: [email protected]
Hemsida: På föreningens hemsida finns denna information och mycket
Ljus mot ljusskyggaEn inventering av belysningen på våra gårdar har gjorts. Många ställen som nu är mycket mörka kommer att få ny belysning eller den gamla utbytt mot starkare lampor. Träd och buskage som gör det lätt för inbrottstjuvar att osedda ta sig in från gårdssidan kommer att klippas ur eller tagas bort. Önskvärt är också att vi har mer upplyst i våra lägenheter. Utdelning av infobladet upphörKommande infoblad sätts upp på anslagstavlan i varje trapphus. Ett alldeles eget infoblad kommer att kunna laddas ner från hemsidan. Utgives av styrelsen för Göteborgshus nr. 14
Ordförande Marcus Rudholm. Vice ordf. Åsa Althoff. Sekreterare: Monica Erneholm-Lundberg. Övr. ledamöter: Matthias
von Grünigen, Ingela Palmertz, Henrik Rydbeck och Katarina Björnsdotter (Riksbyggen). Suppleanter: Joakim Florin,
Anna Tonelli och Eva Ekström (Riksbyggen). Revisor Johan Tornkvist.
Postmottagare: Marcus Rudholm, Dr. Bex g. 7A, 413 23 Gbg eller [email protected]
Riksbyggen: Felanmälan Telefon 0771-860 860
Hyra, p-plats, överlåtelse mm hanteras via Riksbyggen EKC 0771-860 860 eller [email protected]
Förvaltare Katarina Björnsdotter 031-704 55 47 eller [email protected]
Post till Infobladet: Har du frågor eller synpunkter skriv till: [email protected]
Hemsida: På föreningens hemsida finns denna information och mycket

Source: http://www.gbghus14.se/wp-content/uploads/2011/12/infoblad_2012_01.pdf

Kenalog_hayfever.indd

BACKGROUND UK and international guidelines suggest the management of hayfever should start with allergen avoidance and if that fails, treatment with an antihistamine. Where these treatments are ineffective, regular intranasal corticosteroids should be used. Intranasal steroids are more effective if used at the start of the season and in the presence of established nasal congestion, a topical

sba-list.org

Abortionist Pendergraft's Plan: Turn the District of Columbia Area into Worldwide Hub for Intracardiac Injection for Abortionto Stop Unborn Heartbeats after 24 weeks "I never try to sneak into a city . . . I want people to know they're coming to someone whois not a back-alley kind of individual.” - James Pendergraft, M.D., quoted in “About Extortion or Abortion?” Businesswee

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts